Megjelent a VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése felhívás Print
There are no translations available.

Megjelent a VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése felhívás


A felhívás indokoltsága és célja: A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, és kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget.


A rendelkezésre álló forrás:

- A Felhívás 1. célterületének („Baromfitartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 1 milliárd Ft.

- A Felhívás 2. célterületének („Sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 1 milliárd Ft.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Mindkét célterület esetében kizárólag a járványos állatbetegségek kockázatát csökkentő járványvédelmi tevékenységek támogathatóak az alábbiak szerint és mindkét célterület kapcsán egységesen.


Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek: Állattartó telepi épületek, építmények építése, kialakítása, felújítása, átalakítása.

2. Építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése: Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

Az önállóan támogatható tevékenységeket a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.


Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A következő tevékenységek kizárólag az önállóan támogatható járványvédelmi tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatóak:

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (kizárólag a felhívás keretében beszerezni vagy fejleszteni kívánt járványvédelmi rendszerek energiaellátását szolgálhatják)

- A telepen belül megvalósítandó, a munkakörülményekhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével:

 • Szociális épület építése a kerítés vonalában,
 • Szociális épület átalakítása a fekete-fehér elv alapján (fekete-fehér öltözőrendszer biztosítása) zuhanyzási és teljes átöltözési lehetőséggel,
 • Kényszerzuhany rendszer kialakítása,
 • Szociális célú öltöző konténer (fekete-fehér elv alapján) beszerzése, amely a kerítés vonalába telepíthető.
 • Telepi takarmánytárolás, és kezelés korszerűsítése a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével
 • Vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása.
 • Karanténistálló kialakítása.
 • Higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása.
 • Telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással.
 • Bálatakaró ponyva beszerzése (minimum 12 m * 25 m méretű).
 • Madárháló beszerzése.


Jelen Felhívás keretében támogatás az 1. célterületen kizárólag baromfitartáshoz (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk, fürj, húshasznosítású galamb, fácán, fogoly, strucc, emu), a 2. célterületen kizárólag sertéstartáshoz (házi sertés és vaddisznó) kapcsolódó projektekhez nyújtható.


Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 27. naptól 2022. április 26. napjáig van lehetőség.

Az első értékelési szakasznapok: 2020. május 11.; 2020. május 25.; 2020. június 8.


A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 30 millió forint.

b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

c) A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

d) A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.


Forrás: www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek