Figyelemfelhívás a VP forrásaiból támogatott, előleg elszámolással érintett közszféra szervezetek részére Print
There are no translations available.

Figyelemfelhívás a VP forrásaiból támogatott, előleg elszámolással érintett közszféra szervezetek részére

 

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. január 2. napján hatályba lépett módosítása értelmében megváltoztak az előleg elszámolás benyújtására vonatkozó egyes szabályok, továbbá a megváltozott szabályok átmeneti rendelkezés útján rövid határidővel teljesítendő kötelezettségeket is előírtak (117. § (7) és (7c) bekezdései, továbbá a 201/Y. § (3) bekezdése).

 

A módosítás célja az előleg rendeltetésszerű felhasználásának elősegítése, az elszámolások felgyorsítása annak érdekében, hogy a számlák mielőbb költségnyilatkozatba kerülhessenek.


A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti közszféra szervezetnek – általános szabályként – a támogatási előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést – figyelemmel az egyéb vonatkozó kötelezettségekre – november 1-ig elszámolásra be kell nyújtania.

 

Az átmeneti rendelkezés – tekintettel arra, hogy a 2019. év vonatkozásában a módosítás szerinti határidő nem tartható – rögzíti továbbá, hogy ezen rendelkezéseket a pénzügyileg korábban már teljesített költségek tekintetében akként kell alkalmazni, hogy az elszámolási kötelezettséget a módosítás hatálybalépését követő tizenöt napon belül kell teljesíteni.

 

A fenti átmeneti szabály alapján a módosítás által előírt kötelezettséget elsőként 2020. január 17-ig kell teljesíteni!

 

Ezen határidőig be kell adni elszámolásokat azokról a tételekről, melyek 2020. január 2-ig a kedvezményezett által kifizetésre kerültek.

 

A fenti rendelkezéssel összhangban szankció is meghatározásra kerül: az irányító hatóság az elszámolás-benyújtási kötelezettségét megsértő kedvezményezett projektjének projektmenedzsment költségét a késedelemmel arányos mértékben csökkenti, kivéve, ha a késedelem a kedvezményezettnek nem róható fel.

 

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu