Magyar Falu Program: Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása Nyomtatás
2019. augusztus 19. hétfő, 20:55

A Magyar Falu Program keretében: „Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása”

A Felhívás kódszáma: MFP-TFB/2019


A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.


Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. számú törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (2) bekezdésének 2020. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján 2020. január 1-jétől a legfeljebb 800 lakosú településeken megszervezhető a falugondnoki szolgálat. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.


A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000.000 forint


A felhívás keretében településenként egy darab gépjármű cseréje és/vagy beszerzése támogatható.


Falugondnoki szolgálat:

  • Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.1 E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
  • Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek falubusszal és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.
  • Régi gépjármű cseréje új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)


Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes új busz beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására.


Pályázók (jogosultak) köre:

Pályázatot nyújthatnak be jelen kiírás 2.1. pontjában feltüntetett támogatható tevékenységekre az ott megjelölt feltételek szerint:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: Azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: Azok a társulások, amelyek a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámú tagtelepülésen, vagy tagtelepüléseken látják el a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat feladatait, vagy vállalják ezen feladatok ellátását.


Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

  • gépjármű cseréje esetén a pályázat benyújtásának pillanatában a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának életkora nem haladja meg a hat évet, vagy amortizációs határérték alatti (160 000 km alatti) futásteljesítménnyel rendelkezik;
  • gépjármű cseréje esetén a pályázat benyújtásának pillanatában a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának futásteljesítménye meghaladta a 160 000 km-t, vagy életkora meghaladta a hat évet, azonban a gépjármű tekintetében korábbi (hazai vagy uniós) támogatás kapcsán még fenntartási kötelezettség áll fenn.


A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg 15 millió forint.


Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. szeptember 9. és 2019. szeptember 30. között van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. szeptember 30.


Felhívás letöltése