Magyar Falu Program - Óvoda udvar Drucken
There are no translations available.

Pályázati Kiírás: A Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar"

A kiírás kódszáma: MFP-OUF/2019

 

Az „Óvodai udvar” alprogramhoz kapcsolódóan cél, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse. Az „Óvodai udvar” című alprogram részeként 2019-ben tervezett az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések óvoda udvarainak felújítása, bővítése, óvodai eszközök és felszerelések beszerzése.

 

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.000.000.000 forint.

 

A projekt keretében támogatható tevékenységek


Önállóan támogatható tevékenységek

  • Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztésére, egyéb fejlesztések ideértve a kültéri tároló kialakítását, felújítását);
  • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti játszóudvar követelményeknek megfelelő, jelen kiírás 5. számú mellékletében szereplő eszközök és felszerelések beszerzése.

 

Amennyiben a 2.1.1. pont szerinti tevékenység új óvoda építéséhez és/vagy jelenleg nem óvodai funkciót betöltő épületek óvodává történő átépítéséhez, átalakításához és/vagy az ezzel kapcsolatos felújítási, korszerűsítési és bővítési munkálatok elvégzéséhez kapcsolódik, akkor a létrehozott intézménynek legkésőbb az elszámolás benyújtásakor rendelkeznie kell alapító vagy létesítő okirattal, szakmai alapdokumentummal, mely a pályázat jogosultsági ellenőrzése során ellenőrzésre kerül.

 

Amennyiben a 2.1.1. pont szerinti tevékenység meglévő óvoda felújításához, átépítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez és/vagy bővítéséhez kapcsolódik, akkor a fejlesztéssel érintett intézménynek legkésőbb a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőig rendelkeznie kell alapító vagy létesítő okirattal, szakmai alapdokumentummal, mely az elszámolás vizsgálata során ellenőrzésre kerül.

 

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

E pályázati kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatóak az alábbi tevékenységek:

  • Udvari akadálymentesítés;
  • Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
  • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
  • Műszaki ellenőri szolgáltatás;
  • Projektmenedzsment.

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.  A pályázó egy pályázat keretében egy intézmény egy feladatellátási helyének fejlesztésére igényelhet támogatást.

 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. augusztus 26. és 2019. szeptember 10. között van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. szeptember 10.

 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 millió forint.

 

Felhívás letöltése