Magyar Falu Program - Temető fejlesztése Print
There are no translations available.

Pályázati Kiírás: A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése”

A kiírás kódszáma: MFP-FFT/2019


A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatása nyújtása.


A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.800.000.000 forint.

A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.


A projekt keretében támogatható tevékenységek:


Önállóan támogatható tevékenységek

I. Maximum 30 millió forint összeghatárig:

 • Új ravatalozó építése;
 • Meglévő ravatalozó bővítése (pl. filagóriával, illemhellyel);
 • Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • Temető akadálymentesítése.


vagy


II. Maximum 5 millió forint összeghatárig

 • Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (pl. vizesblokk, illemhely);
 • Urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása;
 • Temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl. vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építésére, felújítására;
 • Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (pl. halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő);
 • Hulladéktároló;
 • Temető bekerítése;
 • A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (pl. kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása).


Egy pályázat keretében csak egy önállóan támogatható tevékenységcsoportra (azaz vagy a 2.1.1. I. pont alapján, vagy a 2.1.1. II. pont alapján) és a kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatás. Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.


Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége).


Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása


A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30. A pályázat benyújtásának feltételei: Egy pályázat egy temető fejlesztésére irányulhat.


Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.


Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. augusztus 12. és 2019. szeptember 5. között van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. szeptember 5.


Felhívás letöltés