EMVA IH Közlemény a falusi szálláshelyek 4 napraforgós minősítéséről Print
There are no translations available.

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a falusi szálláshelyek 4 napraforgós minősítéséről

 

A VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása pályázati felhívás keretében benyújtott új falusi szálláshely létesítésére és meglévő fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmek esetében a projekt eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal.

 

A „falusi szálláshely napraforgóval” védjegy a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a továbbiakban: FATOSZ) által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy – összhangban a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára. Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és/vagy fejlesztésére irányul, az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a FATOSZ által kiállított 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása.

 

A támogató az Általános Szerződési Feltételek 7.4 pontja alapján jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni, amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget valamely, a pályázati felhívásban, illetve a támogatói okiratban foglalt kötelezettségvállalásának. A Közlemény 1. melléklete tartalmazza a minősítés követelményeit. A dokumentum letölthető a VP Közleményeket tartalmazó oldalról:


Közlemény négy napraforgós minősítés


IH Közlemény letöltés