Módosult a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás Print
There are no translations available.

Módosult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívás


Módosul a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

 

1. Az intézményrendszerben bekövetkezett változás miatt kiegészítésre került a felhívás az 5. számú bevezető oldalon és az 1.3. A támogatás háttere című pontjában.

 

2. Módosításra került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, III. alfejezetének a 2. célterületre vonatkozó a) betűjelű pontja:

„További feltétel, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon, vagy nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az első, erő- és/vagy munkagép beszerzésének elszámolásával érintett kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmaz erőgépet kezelő személyzetet.”

 

A módosítással párhuzamosan változott a felhívás 6.1 Csatolandó mellékletek listája című fejezetének e) jelű alpontja is.

 

3. Módosult a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című fejezet 8. számú pontja:

„Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a Támogatói Okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.”


A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre.


www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek