GENERALI a Biztonságért Alapítvány közösségi pályázatai Print
Thursday, 30 June 2016 13:16
There are no translations available.

GENERALI a Biztonságért Alapítvány közösségi pályázatai

 

A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően, alapítványi céljai elérése érdekében pályázatokat ír ki a 2016-os évre az alábbiakban részletezett témakörökben. A pályázatokra az adott pályázati témáknál megjelölt, Magyarországon bejegyzett, nyilvántartott szervezetek, intézmények jelentkezhetnek. Az Alapítvány olyan pályázók számára kíván pénzbeli támogatást nyújtani, akik pályázatuk alapján tevékenységükkel elköteleződést vállalnak a Generali a Biztonságért Alapítvány céljaival és küldetésével.

 

A pályázatok benyújtásának ideje: 2016. február 22.-október 31. között.

A pályázatok megvalósításának határideje: 2017. június 30.

 

Pályázati témakörök:

I. témakör: Gyógyító és szociális tevékenység, sürgősségi betegellátás, elsősegélynyújtás és mentési tevékenység

II. témakör: Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés, kármegelőzés

III. témakör: Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport

 

I. pályázati témakör: Gyógyító és szociális tevékenység támogatása, sürgősségi betegellátás, mentési tevékenység, elsősegély-nyújtási ismeretek terjesztése a lakosság körében

A pályázat tárgya

A pályázat tárgya a gyógyító, szociális és mentési tevékenységet végző szervezetek mindennapi munkáját segítő tevékenység, amely vonatkozhat a betegellátás színvonalát javító műszerek, egészségügyi eszközök beszerzésére, tárgyi feltételek és közérzetet javító programok biztosítására, illetve a munkavégzéshez szükséges munkafelszerelések beszerzésére. A pályázat tárgyát képezi továbbá az elsősegélynyújtás oktatása és terjesztése a lakosság körében, e témában kiadványok készítése, oktatások tartása. Ezen eseményeken fontos az elméleti és gyakorlati oktatás biztosítása, többek között az életmentési alapfogalmak, az elsősegély-nyújtási ismeretek, illetve a háztartásban és iskolában előforduló balesetek és azok megelőzésére vonatkozó tudnivalók megosztása.

 

A pályázók köre: Civil szervezetek, közigazgatási szervezetek, oktatási intézmények.

 

II. pályázati témakör: Közlekedésbiztonság, baleset-megelőzés és kármegelőzés, valamint a közrend, közbiztonság és vagyonbiztonság védelme

A pályázat tárgya

A pályázat tárgya a közlekedésbiztonsági módszerek, ismeretek, technológiák terjesztése, a baleset-megelőzési szemléletformálás, illetve a vagyontárgyakban és a környezeti értékekben bekövetkezett károsodás esetén alkalmazható kárenyhítési és kármegelőzési módszerek ismertetése, elterjedésük elősegítése. A pályázat tárgya továbbá a fenti témákhoz kapcsolódó, elsősorban iskoláskorú gyermekek számára megrendezésre kerülő közlekedésbiztonsági vetélkedők, elméleti és gyakorlati oktatások szervezése. A megvalósítás kiadványok, oktatások, rendezvények és eszközök terjesztésével, népszerűsítésével is történhet.

 

A pályázók köre: Oktatási intézmények, civil szervezetek, közigazgatási intézmények, önkormányzatok.

 

III. pályázati témakör: Egészséges életmódra nevelés, betegség-megelőzés, diák- és szabadidősport

A pályázat tárgya

A pályázat tárgya a gyermek, felnőtt és ifjúsági szabadidősport népszerűsítését szolgáló rendezvények, valamint az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra, betegség-megelőzésre nevelő programok, rendezvények, oktatások megvalósulásának támogatása. A szabadidős rendezvények, programok köréhez tartoznak a település szintű, regionális vagy országos rendezvények, a tömegsport, az egészséges életmód témájához kapcsolódó szakmai konferenciák, gyermekbarát kupák. A támogatás kapcsolódhat egyszeri, illetve hosszabb, de legfeljebb 2017. június 30-ig tartó eseményhez.

 

A pályázók köre: Sportegyesületek, szabadidő és tömegsport szervezetek, civil szervezetek.

 

A pályázat benyújtásának módja: Elektonikusan az online adatlap kitöltésével és a pályázathoz szükséges dokumentumok feltöltésével lehetséges.

 

A pályázat benyújtása 2016. február 22-től 2016. október 31-ig folyamatos.

 

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el szükség esetén külső szakértő bevonásával, és ennek során választja ki a nyertes pályázókat.

 

A támogatás módja: A nyertes pályázók részére a pénzbeni támogatást az alapítvány támogatási szerződés útján biztosítja.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Pályázati adatlap elérés és dokumentáció letöltés:

http://alapitvany.generali.hu/adatlap.php

 

(GENERALI a Biztonságért Alapítvány)