HUNG-2016 pályázati felhívás Print
Tuesday, 14 June 2016 09:03
There are no translations available.

Megjelent a HUNG-2016 kódjelű, 250 millió Ft keretösszegű, legújabb hungarikum pályázat


A földművelésügyi miniszter (továbbiakban: Miniszter) a Hungarikum Bizottság elnökeként a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben és a 2011. évi CXCV. az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban: Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltaknak megfelelően a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására nyílt pályázatot hirdet.


A HUNG-2016 pályázat célterületei:

 

1. Az előző, HUNG-2015 kódjelű pályázati felhívással megkezdett munka folytatásaképpen a HUNG-2016 koncepciójában is előtérbe kívánjuk helyezni a nemzeti értékek elkövetkező generációk számára való megőrzését. A támogatással a magyar nemzeti értékek gyűjtése, megismertetése és népszerűsítése a kiemelt célunk. A pályázatok elbírálása során előnyt jelent a Kárpát-medencei szintű együttműködés.

 

2. Pályázat települési, tájegységi értéktárak létrehozására már működő helyi értéktárak együttműködésével. A helyi értéktárat még nem működtető települések pályázhatnak arra, hogy értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró településekkel (vagy megyei önkormányzatokkal) együttműködve létrehozzák saját értéktárukat.

 

3. Több körös, Kárpát-medencei szintű vetélkedő szervezése, melynek célja, hogy a fiatalabb korosztály - általános iskola felső tagozat, középiskola - tagjaival is jobban megismertessük a magyar kultúra értékeit, bevonjuk őket az értékgyűjtésbe, bízva abban, hogy ezzel erősödik az identitástudatuk, hagyományőrzéshez való viszonyuk, valamint megtapasztalják a közösségi munka örömeit. Az egyes területi fordulók legeredményesebb csapatai összemérhetik tudásukat az országos döntőben.

 

A pályázatokat 2016. június 20-tól 2016. július 20-án 23 óra 59 percig lehet elektronikusan kitölteni illetve véglegesíteni és azt követően a pályázati felhívás 10. pont 2) bekezdés szerinti határidőn belül postára adni.

 

A pályázati kiírás és mellékletei az alábbi linkre kattinva letölthetők - Pályázati felhívás


Forrás: www.hoi.hu