Monitoring adatszolgáltatás 2016 Print
There are no translations available.

MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS 2016

2016. JANUÁR 25. – MÁRCIUS 4.


Korábbi időpontban indul a kötelező E-monitoring adatszolgáltatás!


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, már 2016. január 25-én indult.


Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2016. (I. 22.) számú MVH Közleménye nyújt részletes tájékoztatást.


1/2016. (I. 22.) számú MVH Közlemény letöltés


Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.


Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben. A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon:

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.


A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:

1. Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.

2. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.

3. Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.


A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség – az 1/2016. (I.22.) MVH közlemény II/4. pontjában foglalt korlátozásokkal – kiterjed

a) az EMVA által társfinanszírozott, 2007-2013-as programozási időszakban elfogadott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: ÚMVP) keretében igénybe vett támogatások felhasználására,

b) az EMVA-ból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) azon intézkedései keretében igénybe vett támogatások felhasználására vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendelet szerinti áthúzódó tételeknek minősülnek,

c) az EHA által társfinanszírozott Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő támogatásokra, a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivételével.


Adatszolgáltatási kötelezettség az alábbi jogcímek esetében áll fenn többek között:

III. tengely:

 • Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások (312)
 • Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások (313)
 • A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások (Tanyabusz, 321.02)
 • A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások (IKSZT, 321.01)
 • Falumegújításra és - fejlesztésre nyújtandó támogatások (322)
 • Vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatások (323.01)
 • Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások (311)
 • Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól és 2015-től igénybe vehető támogatások (321)


IV. tengely - A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások:

 • LEADER-Vállalkozás fejlesztés támogatása (411)
 • LEADER-Közösségi célú fejlesztések támogatása (413)
 • LEADER-Térségek belüli együttműködés támogatása (421)
 • LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások (421)
 • LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások (421)
 • LEADER-Képzés támogatása (411)
 • LEADER-Tervek, tanulmányok készítésének támogatása (411)
 • LEADER-Rendezvény támogatása (413)


A monitoring adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok:

 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet
 • Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
 • Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet


További kérdésekkel a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezetéhez illetve az MVH Központi ügyfélszolgálatához az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it e-mail címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1) 374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatainkhoz fordulhatnak ügyfeleink. Kérdéseiket továbbá az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is feltehetik.