There are no translations available.

Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására


A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása.


A támogatás forrása

A pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt pályázati célok támogatásának forrása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben a Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: FM) fejezeti kezelésű 20/03/06/00 Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló keretösszegből 110 millió Ft.

- az I-es támogatási cél tekintetében: 100 millió Ft,

- a II-es támogatási cél tekintetében: 10 millió Ft,


Támogatási célok

I. Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben (két azonos szakmai színvonalú pályázat esetében az értékelés során előnyt élvez az a pályázat, amely már meglévő testvér-települési megállapodást is tartalmaz), mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyüjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul.

II. Hagyományos népi mesterségek, kihalófélben lévő szakmák továbbörökítését célzó magyarországi programok, alkotótáborok szervezése, tananyag összeállítása.


A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati célok tekintetében

I. célterület esetében:

- értéktár bizottságot működtető települési önkormányzatok,

-  megyei önkormányzatok, valamint

- települési önkormányzat által az értéktár bizottság működtetésével megbízott civil szervezetek.


II. célterület esetében:

- civil szervezetek (melyek alapító okiratában, vagy alapszabályában szerepel a kézműves hagyományok megőrzésének feladata).


Támogatás formája

Működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

 

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.


Támogatás összege

- Az igényelhető támogatás maximum összege: 3.000.000 forint,

- A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet.


A finanszírozás módja

Egyösszegű előleg-finanszírozás utólagos beszámolási kötelezettséggel. A támogatás utalását a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően az FM végzi.


A támogatott tevékenység megvalósítási határideje: 2015. november 16-tól 2016. augusztus 31-ig tart. A támogatott program, tevékenység megvalósításáról szóló részletes szakmai beszámoló és tételes pénzügyi elszámolás (együtt: beszámoló) benyújtási határideje: 2016. szeptember 30.


A pályázatokat 2015. november 16-tól 2015. december 15-én 23 óra 59 percig lehet elektronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni, és azt követően a 10. pont 2.) bekezdés szerinti határidőn belül postára adni.


Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret az adott pályázati célterület vonatkozásában kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az FM a benyújtási határidő lejárta előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti.


A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.


Forrás: Herman Ottó Intézet


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Lokale Produkte

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark