There are no translations available.

34/2015. (X.28.) számú IH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról


Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága tájékoztatja az érintetteket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16/B., 17. illetve 25. §-ának módosítását tervezi az alábbiak szerint.


Azon ügyfelek számára, akik támogatási vagy valamely kifizetési kérelmükkel összefüggő fellebbezéseik tárgyában az elsőfokú döntést megváltoztató másodfokú döntést, vagy a megsemmisítő másodfokú döntés alapján a megismételt eljárásban hozott új elsőfokú döntést 2015. május 31. napja után vették kézhez, az Irányító Hatóság kifizetési kérelem benyújtására 2015. november 13. napjáig kíván lehetőséget biztosítani.


Azon támogatásra jogosult ügyfelek, akik jogorvoslati eljárást követően 2015. május 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkeznek, a fent hivatkozott rendeletben és az egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendeletekben írt határidőktől eltérően, legkésőbb 2015. november 13-ig kötelesek a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.


Az IH Közlemény tájékoztató jellegű, nem pótolja a rendelet hatályos szabályainak ismeretét.


34/2015. (X.28.) IH Közlemény


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Lokale Produkte

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark