There are no translations available.

Vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése megvalósítási és kifizetési kérelem benyújtási határidő
2015. október 30.


Felhívjuk nyertes Pályázóink figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet (támogatási rendelet) 3. § (2) bekezdése alapján az ügyfél a támogatott műveletet 2015. október 30-ig köteles megvalósítani.


A támogatási rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. október 30-ig, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.


A támogatási rendelet 15. § (2) bekezdésében rögzítettek alapján a jóváhagyó támogatási határozat alapján az ügyfél egy kifizetési kérelmet nyújthat be a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszakon belül.


A kifizetési kérelmekhez benyújtandó dokumentumokat a 89/2015. (VII. 29.) MVH közlemény 6. pontja tartalmazza.


Kötelező arculati elemek alkalmazása:

A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (Vhr.) 25. § (3)-(4) bekezdései szerint a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) kell feltüntetni.


Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH az ME hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi.


Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni, amennyiben az ügyfél ezt elmulasztja, úgy akár a támogatási összeg 1%-ának megfelelő, de legfeljebb 500 000 forint mulasztási bírsággal sújtható.


Az arculati elemekre vonatkozóan az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának a 289/2013. (XI. 14.) közleményének 2. számú ,,Arculati útmutató a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” elnevezésű melléklete alkalmazandó.

 

Az ÚMVP logóhasználatának, arculati elemeinek leírását az Arculati útmutató az alábbiakban tartalmazza. A gépjárművön a következő arculati elemek feltüntetése szükséges: az Európai Unió zászlaja, a Darányi Ignác Terv logó, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logója, a szlogen: „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap : a vidéki területekbe beruházó Európa”, valamint a település neve.


1.) Ha a támogatásból beszerzett gépjármű világos színű, akkor a feliratok (szlogen és településnév) színe az Irányító Hatóság 97/2012. (VIII.15.) közleménye által meghatározott zöld (színkód: C62 M20 Y71 K2), ha pedig a gépjármű sötét színű, akkor az említett feliratok fehér színűek legyenek. Ez alól kivételt képez az EU zászló, a mellette elhelyezkedő, fekvő ÚMVP logóval, valamint a Darányi Ignác Terv logója, mert azokat fehér alapon helyezzük el. A feliratok (szlogen, településnév) betűtípusa Helvetica Regular legyen.


2.) A Darányi Ignác Terv logót és az EU zászlót, mellette a fekvő ÚMVP logóval a gépjármű két oldalán szükséges elhelyezni. Az EU zászló és az ÚMVP logó mérete együttesen a hátsó ajtó – mikrobusz esetén a tolóajtó - mögötti panel 1/8-a legyen mindkét oldalon, úgy, hogy mindkét elemnek azonos magasságúnak kell lenni. A Darányi Ignác Terv logó magassága az EU zászló és a mellette elhelyezkedő ÚMVP logó esetében alkalmazott magasság másfélszerese legyen. Ezen túl szükséges a gépjármű két oldalán feltüntetni legalább 5 cm magas feliratként a település nevét.


3.) A gépjárműn szükséges szerepeltetni a következő feliratot: „Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”. A feliratnak minimum 5 cm magasnak kell lennie.

 

Az arculati elemek (kivéve a szlogen és a település neve) kép és vektoros formában az alábbi linken keresztül érhetőek el:

www.umvp.kormany.hu/umvp-arculat


A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet az alábbi linkre kattintva elérhető:

Támogatási rendelet


Kifizetési kérelem benyújtása:

89/2015. (VII. 29.) MVH közlemény

 

Arculati útmutató:

289/2013. (XI. 14.) IH közlemény 2. számú melléklete 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark