Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Imprimer Envoyer
Lundi, 01 Juin 2015 13:25
There are no translations available.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Kódszám: GINOP-1.3.1-15
Határidő: 2017.06.22.
Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium


A pályázat célja:

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő pályázat célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.


A pályázat célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek

 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozása;
 • a fejlesztés az „Ágazati fókusz” című mellékletben pontjában foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik;
 • hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak;
 • a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.


Pályázók köre:

A pályázat keretében azok a mikro-, kis- és középvállalkozások indulhatnak, amelyek

 • jogi formája:
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók,
 • egyéni cégek szövetkezet
 • rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt;
 • volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
 • igényelt támogatás kisebb, mint az előző évi mérlegfőösszeg;
 • az igényelt támogatása kisebb, mint az előző évi árbevétel 50%-a;
 • a fejlesztés az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik;
 • a beruházást nem a Közép-Magyarországi Régió területén valósítják meg.


Elszámolható költségek:

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 • kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek.


Külföldi árubemutató szervezése magas szinten feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékhez kapcsolódóan

 • terembérlet díja
 • dekorációs költségek
 • technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.)
 • sajtótájékoztató költsége.


Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

 • marketingakciók költsége,
 • marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése, beszerzése,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.


Online megjelenés (idegen nyelvű honlap kialakítás)

 • domain név regisztráció,
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja.


Tanácsadás igénybevétele (az összes elszámolható költség max. 5%-a)

 • Max. nettó 96.000,- Ft/embernap díjazás elszámolható
 • Külső szakértő által nyújtott nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).


Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás (maximum 500.000 Ft értékben)


Piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások

 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan),
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele,
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei,
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
 • szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára.


Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (az összes elszámolható költség max. 5%-a)

 • Max. nettó 96.000,- Ft/embernap díjazás elszámolható;
 • Szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja;
 • A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei (pl. újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény).


Online megjelenés támogatása: Idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap idegen-nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó:

 • domain név regisztráció (regisztrálni kívánt pontos domain név meghatározásával és feltüntetésével)
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja.


Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége:

 • szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el,
 • minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek.


A támogatás formája, mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő, mértéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a.

Az igényelhető támogatás összege minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft lehet.


Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000 Ft-tal szorzott összegét.


A pályázat beadási határideje:

2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.


A pályázatról bővebben az alábbi linken olvashat.

Forrás: www.palyazat.gov.huMise à jour le Lundi, 01 Juin 2015 13:31
 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark