Megjelent a 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2015. április 20. hétfő, 08:02

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet


A 2. célterület 2015.05.07. 11:15 perckor felfüggesztésre került.


Támogatási kérelmek benyújtása 2015. május 7-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18 óráig.


 A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet a Magyar Közlöny 2015. évi 53. számában jelent meg, az alábbi linkre kattintva letölthető:

Letöltés


A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet egyes rendelkezéseit a Magyar Közlöny 63. számában megjelent, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 14. §-a módosítja.

Letöltés


A rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület)

aa) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;

ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

ac) arculati elemek elhelyezésére;


b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület)

ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;

bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

bc) arculati elemek elhelyezésére;


Támogatási kérelem benyújtására jogosult:

a) a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 1. vagy a 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja,

b) az 1. melléklet szerinti településen székhellyel, vagy – ha a nonprofit szervezetnek telephelye is van – székhellyel és telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint

c) az 1. vagy a 2. melléklet szerinti településen működő egyházi jogi személy,

amely falu és tanyagondnoki vagy egyéb szolgáltatást valósít meg.


Támogatás kizárólag a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterekről szóló 3. mellékletben meghatározott műszaki paramétereknek megfelelő gépjárművekre nyújtható.


Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település külterületén megvalósuló falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szolgáltatáshoz vehető igénybe.


Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az Országos Polgárőr Szövetség tagja.


Költségvetési szervek esetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.


Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:

a) terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5.000.000 forint;

b) mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8.000.000 forint.

c) mikrobusz II. esetében legfeljebb 10.000.000 forint.


Elszámolható kiadásnak minősül:

a) a gépjármű beszerzési értéke;

b) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;

c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;

d) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;

e) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;

f) az arculati elemekhez kapcsolódó költségek legfeljebb 80.000 forintig.

A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.


Az ügyfél támogatási kérelméhez kizárólag olyan árajánlat fogadható el, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza

a) az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,

b) a kiadási tétel műszaki adatait a gépjárműre vonatkozóan a 3. melléklet szerinti részletezettséggel,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát, bruttó összegét, és a gépjárműre vonatkozó árajánlat esetén

a regisztrációs adó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét – amennyiben forinttól eltérő –,

f ) az ajánlattevő aláírását, és

g) az árajánlat kiállításának dátumát.

Amennyiben az árajánlat a felsorolt tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.


A támogatási kérelem benyújtása:

Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.

Településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés támogatható.

A támogatási kérelmet az ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 2015. május 7-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez. Forráskimerülés esetén az irányító hatóság vezetője közleményt tesz közzé, amelyben a támogatási kérelem benyújtási időszakot felfüggeszti.

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat a rendelet 11.§-a tartalmazza.


A támogatási kérelem elbírálása:

Az MVH a támogatási döntést a 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott – a 2. § szerinti célterületenként külön – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

A támogatási kérelmek értékelése a 4. mellékletben meghatározott pontozási szempontok szerint történik.

Ugyanazon településről érkező több támogatási kérelem elbírálása benyújtási sorrendben történik. Az elsőként benyújtott támogatási kérelmet követően benyújtott támogatási kérelmek elbírálása mindaddig felfüggesztésre kerül, míg a támogatási keret lehetővé nem teszi a további kérelmek elbírálását, vagy a sorrendben azt megelőző támogatási kérelem elutasításra nem kerül.


El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

a) az ügyfél nem csatolja hiánytalanul a 11. §-ban meghatározott dokumentumokat,

b) az ügyfél támogatási kérelmével elért pontszám nem éri el a 4. melléklet szerint meghatározott maximum pontszám legalább 50%-át, vagy

c) a támogatási kérelem meghaladja a 10. § (5) bekezdésben foglalt korlátot.


A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. október 16-ig meg kell valósítani. Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. október 30-ig nyújtható be. A gépjárművekre vonatkozó üzemeltetési kötelezettség a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.


Felhívjuk Tisztelt Pályázóink figyelmét, hogy jelen összefoglaló a támogatási kérelmek benyújtásának feltételeit csak kivonatos formában tartalmazza, a további részletekért a vonatkozó jogcímrendelet részletes tanulmányozása szükséges.


A műszaki paraméterekre vonatkozó változásokat, valamint az új gépjármű kategóriára vonatkozó műszaki paramétereket a 8/2015. (IV.30.) IH közlemény tartalmazza.


Kapcsolódó dokumentumok:

1. 7/2015. (IV.27.) IH Közlemény

2. 8/2015. (IV.30.) IH Közlemény

3. 55/2015. (IV.24.) MVH Közlemény

4. 11/2015 (V. 06.) számú IH Közlemény

5. 12/2015 (V. 7.) számú IH közlemény

6. 61/2015. (V. 6.) MVH Közlemény az 55/2015. (IV.24) MVH Közlemény módosításárólMódosítás dátuma: 2015.05.04. hétfő 08:37

Módosítás dátuma II: 2015.05.07. csütörtök 13:16

Módosítás dátuma: 2015. május 07. csütörtök, 15:53
 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook