Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

A Földművelésügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 16 Dicembre 2014 09:46
There are no translations available.

A Földművelésügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

Pályázat kódja: HUNG-2014 C


A pályázat célja:

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése, valamint az ezen értékeket bemutató terek kialakítása és rendezvények szervezése által.


A támogatás forrása:

A pályázati felhívás 3. pontjában felsorolt pályázati célok támogatásának forrása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben a Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban: FM) fejezeti kezelésű 20/03/06/00 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása c. fejezeti előirányzaton rendelkezésre álló keretösszegből

az I-es támogatási cél tekintetében: 75 millió Ft,

a II-es támogatási cél tekintetében: 75 millió Ft,

a III-as támogatási cél tekintetében: 100 millió Ft,

Összesen: 250 millió Ft.


Támogatási célok:

I. Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján

Helyi értéktárakban, a Magyar Értéktárban, illetve a Hungarikumok Gyűjteményében még nem szereplő nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése, a nemzeti értéket alátámasztó dokumentumok felkutatása, javaslatok elkészítése az értéktárba történő felvételre, a javaslat benyújtása, a nemzeti értékek gyűjtését elősegítő szakmai programok, tapasztalatcserék szervezése, megyei, országos szinten hasznosítható módszertani segédanyagok készítése;


II. Meglévő helyi (települési, tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával

Helyi értéktárakban nyilvántartott nemzeti értékeket valamint a Helyi Értéktár Bizottság által támogatott értékgyűjtő tevékenység eredményét bemutató, népszerűsítő írott vagy elektronikus kiadványok megalkotása, szerkesztése, összeállítása, kiadása és/vagy bemutatótér kialakítása, a nyilvántartott nemzeti értékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló rendezvények szervezése és megvalósítása;

 

III. Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben

Helyi (települési, tájegységi, megyei) értéktárakban, a külhoni értéktárakban, a Magyar Értéktárban, a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott nemzeti értékek és a hungarikumok bemutatása, gyűjtése, továbbá értékőrző iskolai rendezvény keretében, rajz-, fotó-, videó pályázat, valamint vetélkedők szervezése és lebonyolítása, illetve nemzeti értékeket gyűjtő foglalkoztató vagy munkafüzet létrehozása.


A pályázat benyújtására jogosultak köre (továbbiakban: pályázók) az egyes pályázati célok tekintetében:


I. Pályázati cél esetében:

Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktár létrehozása esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; olyan - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. § (1) bekezdés szerinti - társadalmi szervezetek (a továbbiakban: társadalmi szervezetek), amelyeket a települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott.


II. Pályázati cél esetében:

Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktárak esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező társadalmi szervezetek; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező gazdasági társaságok.

 

III. Pályázati cél esetében:

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény által létrehozott társadalmi szervezetek; vagy olyan társadalmi szervezetek, melyek székhelye a köznevelési intézménnyel azonos településén helyezkedik el és azzal a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött.


A pályázat benyújtásának általános feltételei, szabályai:

Pályázatot:

  • az I. sz. támogatási cél esetében csak a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nemzeti érték definíció szerint minősíthető értékek vonatkozásában lehet benyújtani.
  • A II. sz. támogatási cél esetében csak a helyi értéktárba (települési, tájegységi) már felvett nemzeti értékekre vonatkozóan lehet benyújtani,
  • A III. sz. támogatási cél esetében a helyi értéktárba (települési, tájegységi, megyei) már felvett nemzeti értékekre, a külhoni értéktár, a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének elemeire vonatkozóan lehet benyújtani.
  • A pályázó székhelye Magyarországon van és Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett.
  • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be és azon belül egy célterületet lehet megjelölni. A pályázó nem nyújthatja be ugyanazt a pályázatot, amelyre támogatást nyert a HUNG - 2013. vagy HUNG - 2014. B kóddal jelölt pályázati kiírásban.


A pályázat benyújtása, befogadása:

A pályázatokat 2015. január 5-től – a pályázati felhívás l-es pont 2. bekezdésében foglalt felfüggesztés esetének kivételével - 2015. február 15-én 23 óra 59 percig lehet elektronikusan kitölteni, illetve véglegesíteni, azaz a felhívás 11. pontban leírtak alapján elektronikusan feltölteni és azt követően a 12. pont 2.) bekezdés szerinti határidőn belül postára adni.


Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az FM a benyújtási határidő lejárata előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló közleménynek a NAKVI honlapján történő megjelenése után a megkezdett pályázatok véglegesítésére nincs lehetőség.


Az elektronikus kitöltés során a pályázónak regisztrációt követően név és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre (www.nakvi.hu). majd ki kell töltenie az elektronikus adatlapot. (Ez utóbbit több lépésben is megteheti folyamatos mentés mellett.) Amennyiben a pályázó a pályázati adatlap kitöltését befejezte, azt véglegesítenie kell. (Ezt követően a bevitt adatok változtatására már nincs lehetőség!)


A véglegesítést követően a pályázónak az adatlapot ki kell nyomtatnia, cégszerű aláírással vagy a képviseletre jogosult aláírásával kell ellátnia, és 1 eredeti, illetve 1, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban a kötelező mellékletekkel együtt az elektronikus kitöltő felületen való véglegesítést követő 3 munkanapon belül a Nemzeti Agrárszaktanács adási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre egy db zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként kell postára adnia.


Felhívjuk az Érdeklődők figyelmét, hogy a weboldalon közzétett információk a pályázati felhívás feltételeit csak kivonatos formában tartalmazzák, a pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:


http://www.mnvh.eu/node/593988Ultimo aggiornamento Martedì 16 Dicembre 2014 10:06
 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark