Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület


Letölthető DokumentumokA Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület tagjai sorába várja a Pásztói járás 25 településén (Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc) lakcímmel rendelkező természetes személyeket, valamint székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják, és részt kívánnak venni a szervezet vidékfejlesztő tevékenységében.


EGYESÜLETI TAGSÁG létesítése – Alapszabály (III. fejezet) kivonat

Az egyesületi tagság formái:

a) rendes tagság,

b) pártoló tagság.


a) Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és magánszemély, aki, illetőleg amely egyetért az Egyesület céljaival, az Egyesület alapszabályát és a közgyűlés határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.


b) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és EU tagországbeli külföldi magán vagy jogi személy, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására és adományaival segíti annak munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

 

A tagsági jogviszony írásbeli belépési nyilatkozattal, két tag ajánlásával, az alapszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével a közgyűlés döntése alapján jön létre.


Tagfelvételi kérelem – jogi személy


Tagfelvételi kérelem – magánszemély


Támogató nyilatkozat tagság létesítéséhez


Egyesületi tagságról lemondó nyilatkozatCserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Alapszabálya és módosításai:


A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület alapszabálya


Alapszabály módosítás


Alapszabály módosítás - 2014.12.03.


Alapszabály módosítás - 2015.12.11.


Alapszabály módosítás - 2018.05.28.


Alapszabály módosítás - 2022.05.27. - HATÁLYOS


Társadalmi szervezet bejegyzését igazoló bírósági kivonatBalassagyarmati Törvényszék által kiadott végzések:


Végzés nyilvántartásba vételről


Végzés alapszabály módosítás I.


Végzés törvényes képviselő bejegyzéséről


Végzés alapszabály módosítás II.


Végzés alapszabály módosítás III. - 2018.10.25.


Végzés alapszabály módosítás IV. - 2022.05.27.LEADER Helyi Akciócsoport címbirtokosi dokumentáció:


A 2014 - 2020-as Tervezési Időszak dokumentumai:

LEADER HACS elismerés


Támogatói Okirat


A 2007 - 2013-as Tervezési Időszak dokumentumai:

Az Irányító Hatóság LEADER Helyi Akciócsoport elismerés határozata


Együttműködési megállapodás a 2007-2013-as tervezési időszakban megvalósítandó LEADER Program helyi szintű végrehajtása érdekében


Szervezeti és Működési Szabályzat:


Szervezeti és Működési Szabályzat - 2012.07.20.


Szervezeti és Működési Szabályzat - 2015.12.11.


Szervezeti és Működési Szabályzat - 2018.05.28. - HATÁLYOSMódosítás dátuma: 2016.04.28. 09:53; 2018.07.01. 13:30; 2018.11.03. 20:20; 2022.08.17. 10:44

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook