Tájékoztatás a NEA 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásával kapcsolatos változásokról Print E-mail
There are no translations available.

Tájékoztatás a NEA 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásával kapcsolatos változásokról

 

Az Alapkezelő honlapján közzétételre került és a beszámoló elkészítéséhez nyújt segítséget az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások beszámolójához” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató), amely az alábbi linken érhető el:

 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2022_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf

 

Az Alapkezelő honlapján közzétételre került továbbá a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrása terhére, valamint a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi forrása terhére biztosított támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) is, amely az alábbi linken érthető el:

 

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2022_NEA_aszf.pdf

 

Felhívjuk szíves figyelmüket az új, egyszerűsített elszámolási rendszer bevezetésére. Az egyszerűsített beszámoló benyújtására a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított normatív és egyszerűsített támogatások, azaz az alábbi kategóriák esetében van lehetőség:

  •  a NEAN-KP-1-2022 és a NEAG-KP-1-2022 kategóriák, valamint
  • a NEAO-KP-1-2022 kategória esetén a NEAr. 14/B. § (1b) bekezdése alapján annak a civil szervezetnek a támogatása, amely nem a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjára vonatkozó támogatási igény alapján, hanem a benyújtott támogatási igényében a legfeljebb százötvenezer forint összegű egyszerűsített támogatás iránti igényét jelezve részesült támogatásban.


Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

 

A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 3. fejezetében előírt szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról.

 

A nyilatkozatot az Útmutató 13.11 mellékletben szereplő „Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat” elnevezésű dokumentum kitöltésével kell megtenni.

 

A nyilatkozat szerkeszthető formában az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/nyilatkozat_avr_93_1a_-bekezdese_szerinti_beszamolohoz.docx

 

A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 4. fejezetében előírt pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítőeredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az új, egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges!

 

Az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha a Támogató erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámoló felületeinek megnyitásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) külön értesítőben fogja tájékoztatni a Kedvezményezetteket.

 

További információ:

 NEA Elszámolások Ügyfélszolgálat:

telefon: +36 1 795 7999

hétfőn délután 14-től 16 óráig,

szerdán délelőtt 9-től 11 óráig

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook