Megnyílt a hentesüzletek támogatására kiírt pályázat! Print E-mail
There are no translations available.

Megnyílt a hentesüzletek támogatására kiírt pályázat!


2023 március 20-ig pályázhatnak a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek akár 3,5 millió forint támogatásra. A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására. 


Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján igazoltan mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg);

- 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;

- tevékenységüket Magyarországon végzik;

- az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;

- a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;

- nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása;

- nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.


A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható a következők szerint, amelyek kifejezetten a pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek:

- Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);

- Helyiségbérlet díja;

- Munkabér és járulékai.


Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege - a forrás erejéig - 3.000.000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, 3.500.000 forintig terjedhet.


A pályázatok benyújtására 2023. március 20-án 23 óra 59 percig van lehetőség.


Felhívás letöltés 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook