Bevezetésre kerül az új egyszerűsített elszámolási rendszer a NEA-ban Print E-mail
There are no translations available.

Bevezetésre kerül az új egyszerűsített elszámolási rendszer a NEA-ban

 

Tájékoztatás a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásával kapcsolatos változásokról

Az Alapkezelő honlapján közzétételre került és a beszámoló elkészítéséhez nyújt segítséget az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások beszámolójához” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató), amely az alábbi linken érhető el:


https://bgazrt.hu/.../nea/2022_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf

 

Az Alapkezelő honlapján közzétételre került továbbá a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrása terhére, valamint a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi forrása terhére biztosított támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) is, amely az alábbi linken érthető el:

https://bgazrt.hu/.../palyazati.../nea/2022_NEA_aszf.pdf

 

Az egyszerűsített beszámoló benyújtására a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított normatív és egyszerűsített támogatások, azaz az alábbi kategóriák esetében van lehetőség:

a NEAN-KP-1-2022 és a NEAG-KP-1-2022 kategóriák, valamint

a NEAO-KP-1-2022 kategória esetén a NEAr. 14/B. § (1b) bekezdése alapján annak a civil szervezetnek a támogatása, amely nem a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b)–g), i) és j) pontjára vonatkozó támogatási igény alapján, hanem a benyújtott támogatási igényében a legfeljebb százötvenezer forint összegű egyszerűsített támogatás iránti igényét jelezve részesült támogatásban.

 

Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.


A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 3. fejezetében előírt szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról.

 

A nyilatkozatot az Útmutató 13.11 mellékletben szereplő „Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat” elnevezésű dokumentum kitöltésével kell megtenni.

 

A nyilatkozat szerkeszthető formában az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/.../nyilatkozat_avr_93_1a_-bekezdese...

 

A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 4. fejezetében előírt pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítőeredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az új, egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges!

 

Az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha a Támogató erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámoló felületeinek megnyitásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) külön értesítőben fogja tájékoztatni a Kedvezményezetteket.

 

Forrás: www.bgazrt.hu

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook