Megjelent a VP6-6.4.1.1-22 kódszámú felhívás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - lovas létesítmények fejlesztése” című (VP6-6.4.1.1-22 kódszámú) felhívás

 

A pályázati felhívás legfőbb célja a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével. A felhívás további célja a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás, amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

- a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak kell megvalósítania;

- CSMT támogatást igénylő minimum egy tagján keresztül is teljesítheti a jogosultsági feltételeket.

 

2. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

- lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

- igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

- a támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének13 időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul;

- a támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozásnak, vagy az előző pont szerinti, újonnan alakult vállalkozásnak kell megvalósítania.


A felhívás keretében önállóan támogatható fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.

b) Szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése.

c) Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése).

d) A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása).

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).

f) Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.

g) Az úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

h) Ingatlan vásárlása.

 

Az időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 Első szakasz: 2022. május 4. - 2022. május 17.

Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.

Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100.000.000 forint. A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti településektől függően 50 és 70 % között alakul.

 

Felhívás letöltés

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook