A Magyar Falu Program keretében támogatást nyert projektek fizikai befejezésének határidejére vonatkozó szabályozások Print E-mail
There are no translations available.

A Magyar Falu Program keretében támogatást nyert projektek fizikai befejezésének határidejére vonatkozó szabályozások

 

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a veszélyhelyzet okán a költségvetési támogatásokkal megvalósuló beruházásokkal összefüggő támogatási tevékenységek határidejére vonatkozó jogszabályok módosulására tekintettel az alábbi szabályozás lépett hatályba.

 

A támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a támogatott tevékenység időtartama az alábbiakban részletezett véghatáridőkig automatikusan meghosszabbodik.

 

- A 2021. január 1-je előtt létrejött és azóta fennálló támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik,

 

- a 2021. január 1-je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyokban a támogatott tevékenység időtartama 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik.

 

A fenti rendelkezést nem kell alkalmazni amennyiben a Korm. rendelet hatálybalépéséig az Kedvezményezett beszámolási kötelezettségének teljesítése már megtörtént vagy a támogatott tevékenység – az eredeti támogatási szerződésben, vagy támogatói okiratban meghatározott – időtartama későbbi, mint a fent meghatározott időpont.

 

Javasoljuk, hogy a fenti határidők alapján, vagy korábban kiadott Támogatói Okiratokban szereplő támogatási tevékenységeket minél hamarabb valósítsák meg, figyelemmel a veszélyhelyzet okán biztosítható szűkebb határidő hosszabbításra, illetve az elhúzódás miatti esetleges árnövekedésre.

 

Amennyiben a beruházás megvalósítása a Támogatói Okiratban szereplő támogatott tevékenység határidején belül, vagy a fent nevezett határidőkig nem lehetséges, megalapozott és szükségszerű ok esetén lehetőség van a Támogatói Okiratok módosítására. A módosításra irányuló, indoklással ellátott kérelem alapján a Támogató egyedi döntés során határoz.

 

Figyelemmel az érintett pályázatok számosságára, az esetleges módosítási igények nagy számban történő beküldése, a Lebonyolító és a Támogató számára jelentős adminisztrációt jelent, melynek okán a döntések több időt vehetnek igénybe. Ennek alapján is javasoljuk a Kedvezményezetteknek, hogy csak nagyon indokolt esetben éljenek a határidő hosszabbítás lehetőségével.

 

Forrás:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook