MÁK Tájékoztatás a Sberbankkal kapcsolatos teendőkről Print E-mail
There are no translations available.

Tájékoztatás a Sberbankkal kapcsolatos teendőkről


A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank Magyarország Zrt. anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál. A Magyar Nemzeti Bank a Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt visszavonta a hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

 

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a Sberbank Magyarország Zrt.-nél vezetett, a Kincstár Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében bejelentett fizetési számlaszámok módosítását kezdeményezni szíveskedjenek az alábbi módok egyikén.

 

Papír alapon a bejelentéshez a mindenkor hatályos, természetes személyek esetén G1011 jelű, nem természetes személyek esetén a G1021 jelű nyomtatvány (Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem) szükséges. A kitöltött nyomtatványt aláírással hitelesítve a lakóhely/székhely szerinti illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetési számlakivonat másolatát, vagy két hónapnál nem régebbi fizetési számlaszerződés másolatát vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatát vagy annak másolatát, amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot.


Elektronikusan (ügyfélkapus hozzáférés szükséges), az elektronikus ügyintézési felületen keresztül is bejelenthető a fizetési számla módosítása az Ügyfél-nyilvántartási ügyek menüpont Ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása almenüpontban. A kérelemhez ebben az esetben is szükséges csatolni – az elektronikus benyújtó felületen, a „Csatolt dokumentumok” panelen – az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetési számlakivonat másolatát, vagy két hónapnál nem régebbi fizetési számlaszerződés másolatát vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi nyilatkozatának másolatát.

 

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a pénzintézettel - az ügyfél és a pénzintézet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Ebben az esetben a fizetési számlaszámuk megváltoztatására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodásnak az Egységes Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez, azaz a banki megállapodás megszüntetéséhez az MNB által végelszámolóként kijelölt Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. hozzájárul.

  

Az Országos Betétbiztosítási Alap részletes tájékoztatása ezen a linken érhető el.


A Magyar Nemzeti Bank hivatalos tájékoztatása a következő linken található.


Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook