Módosult a VP6-6.4.1–21 kódszámú felhívás Print E-mail
There are no translations available.

Módosult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1–21 kódszámú) felhívás


Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:


1. Módosításra került a felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése című pontja, miszerint:

„Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma, valamint az 5.5. fejezetben felsorolt általános költségekhez kapcsolódó számla kiállítási dátuma nem lehet régebbi, mint 2014. január 1.”


2. Pontosításra kerültek a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok 4. és 5. számú pontjaihoz fűződő lábjegyzetek.


3. Módosításra került a felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre című pontja, miszerint:


Törlésre került:

„4.1 A projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenység személyi jellegű ráfordításai a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.5.4. pontnak megfelelően (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.8.1.1. pontja alapján).


4.2. A menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag - és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében, illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdése alapján meghatározott értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök - költsége (pl. nyomtató, számológép, papír, írószer), (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3.8.1.3. pontja alapján).”


A továbbiakban:

„4. Projektmenedzsment költségek

4.1. A projekt előkészítési és megvalósítási időszakában végzett projektmenedzsment tevékenység költsége.”


Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosult:

A felhívásban foglaltakkal összhangban a lezárt üzleti év képezi az árbevétel számítás alapját.


https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés és animáció

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Facebook