LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020 Nyomtatás E-mail
2018. július 02. hétfő, 07:28

LEADER FELHÍVÁSOK 2014 - 2020


VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása


A felhívás célja a helyi szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása, a mikrovállalkozások piaci pozíciójának javítása, a társadalmi és gazdasági fellendülés elősegítése.


Felhívás módosítás jegyzéke - 2022. december 6.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2023. március 29.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2023. május 15.

Felhívás módosítás
VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikrovállalkozások eszközbeszerzése


A felhívás célja a térségi mikrovállalkozások helyi adottságokra, helyi igényekre épülő fejlesztése, a piaci igényeknek megfelelő új tevékenységek bevezetése, a munkavégzés feltételeinek javítása, ezzel hozzájárulva a vállalkozások piaci helyzetének erősítéséhez, a meglévő munkavállalók megtartásához és új munkavállalók foglalkoztatásához.


A felhívás és mellékletei elérhetők a LEADER Felhívás keresőben:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok


Felhívás módosítás jegyzéke - 2020. november 20.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2020. december 15.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2021. április 16.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2021. augusztus 11.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2022. január 25.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2022. március 23.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2022. május 27.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2022. augusztus 15.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2022. szeptember 15.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2022. december 6.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2023. március 30.

Felhívás módosítás


Felhívás módosítás jegyzéke - 2023. május 15. 

Felhívás módosítás
Ügyfél – nyilvántartás, Ügyfél-regisztráció:


Ügyfél-nyilvántartási rendszer ismertetése


Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók - 12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény

A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez és változás bejelentéshez kapcsolódó nyomtatványok és kitöltési útmutatók az alábbi linkre kattintva érhetők el:


Közlemény, nyomtatványok, kitöltési útmutatók


Tájékoztatás Cégkapu és Hivatali kapu szolgáltatással kapcsolatban
Segédletek:


Hozzájáruló nyilatkozat Minta


Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához


Árajánlat minta Excel formátumban


Tájékoztatás KKV minősítés bejelentéséről
 Hiánypótlás:


Hiánypótláshoz kapcsolódó formanyomtatványok letöltése - www.mvh.allamkincstar.gov.hu - LEADER helyi felhívások

- Árajánlat űrlap hiánypótláshoz

- TK hiánypótláskor használandó ÉNGY tételek import segédlet

- ÉNGY tételek import segédlet - 4. verzió


Hiánypótlás benyújtásának folyamata


Hiánypótláshoz kapcsolódó szabályok
Rendeletek, szabályzatok, IH Közlemények, tájékoztatók:


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 

Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz (ÁÚF) - Alkalmazandó 2019. október 28-tól - ÉRVÉNYBEN LÉVŐ!


Helyi Bíráló Bizottság Ügyrend


IH közlemény a LEADER felhívások támogatási előlegéről


A veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrányos következmények enyhítése érdekében hozott fejlesztéspolitikai intézkedésekről az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból megvalósuló beruházási típusú projektek kapcsán

Tájékoztató letöltése


Irányító Hatósági tájékoztató LEADER rendezvényekkel kapcsolatban - 2020.

Tájékoztató letöltése


IH Közlemény a koronavírus-világjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején esedékes rendezvények és képzések megtartására, azok elszámolhatóságára vonatkozóan - 2021.03.03.

IH közlemény letöltése


Módosult a Vidékfejlesztési Program mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítás módszertana - 2021.03.17.


A Vidékfejlesztési Program intézkedései esetében elérhető a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana. Elérhető a www.palyazat.gov.hu honlapon, az alábbi link alatt.

Letöltés
Elektronikus iratok címzésének módosulása:

A Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben. A természetes személyeknek, illetve meghatalmazottaknak továbbra is az Ügyfélkapus tárhelyre küldjük az iratokat.

Tájékoztatás
Arculati anyagok:


Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület  LEADER HACS logó


VP Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége útmutató - ÉRVÉNYBEN LÉVŐ!
LEADER I. kör anyagai


2017. október 30-án jelent meg a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a LEADER helyi pályázati felhívások megjelenéséről. Az IH közlemény megjelenésével egy időben a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 4 pályázati felhívása már elérhetővé vált a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol a felhívások listája 2017. november 29-én és 30-án további 4 felhívással bővült. A Pásztói járás 25 településén élő és működő természetes személyek, önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és egyházak 8 felhívás keretében 363.259.842 Ft fejlesztési forrás felhasználására nyújthattak be támogatási kérelmet 2019. július 31. és szeptember 30. napjáig. A felhívások alapján 46 LEADER támogatási kérelem került elektronikus úton benyújtásra 445.553.591 Ft forrásigénnyel. A projektek formai, tartalmi vizsgálatának és értékelésének időszakában 6 támogatási kérelem került az ügyfelek által visszavonásra. Az egyesület Helyi Bíráló Bizottsága az adminisztrációs ellenőrzést és értékelést követően, 2020. március 6-án 2 támogatási kérelem elutasítását, míg 38 kérelem támogatását javasolta 352.509.152 Ft összegben. A Támogatói Okiratot a végső jogosultsági ellenőrzés és a kötelezettségvállalást követően az Irányító Hatóság küldi meg elektronikus úton a támogatást igénylők ügyfélkapujára illetve a cégkapukra.


Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER felhívások:

VP6-19.2.1.-18-1-17 Vállalkozásfejlesztés a Cserhátalján

VP6-19.2.1.-18-2-17 Előkészítő és megalapozó tanulmányok

VP6-19.2.1.-18-3-17 Kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése

VP6-19.2.1.-18-4-17 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

VP6-19.2.1.-18-5-17 Biztonságtechnikai beruházások támogatása

VP6-19.2.1.-18-6-17 Közösségi célú beruházások támogatása

VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések

VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása


Felhívások módosításának jegyzéke - 2018. október 26. - október 29.

Felhívás módosítások


Felhívások módosításának jegyzéke - 2019. január 7.

Felhívás módosítások


Felhívások módosításának jegyzéke - 2019. március 1.

Felhívás módosítások


Felhívások módosításának jegyzéke - 2019. május 13.

Felhívás módosítások


Felhívások módosításának jegyzéke - 2019. július 29.

Felhívás módosítások


Felhívások módosításának jegyzéke - 2022. május 27.

Felhívás módosítások


Felhívások módosításának jegyzéke - 2022. augusztus 15.

Felhívás módosítások


Felhívások módosításának jegyzéke - 2022. október 14.

Felhívás módosítások

LEADER felhívásokhoz kapcsolódó közlemények:


Közlemény a Előkészítő és megalapozó tanulmányok - VP6-19.2.1.-18-2-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (Feltöltés dátuma: 2019.01.02. 08:00)


Közlemény a „Vállalkozásfejlesztés a Cserhátalján” - VP6-19.2.1.-18-1-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (Feltöltés dátuma: 2019.07.23. 08:00)


Közlemény a „Kisléptékű iparterületek létrehozása és fejlesztése” - VP6-19.2.1.-18-3-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (Feltöltés dátuma: 2019.07.23. 08:00)


Közlemény a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” - VP6-19.2.1.-18-4-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (Feltöltés dátuma: 2019.07.23. 08:00)


Közlemény az „Innovatív közösségi fejlesztések” - VP6-19.2.1.-18-7-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (feltöltés dátuma: 2019.07.23. 08:00)


Közlemény a „Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása” - VP6-19.2.1.-18-8-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (Feltöltés dátuma: 2019.07.23. 08:00)


Közlemény a „Biztonságtechnikai beruházások támogatása” - VP6-19.2.1.-18-5-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (Feltöltés dátuma: 2019.09.20. 08:00)


Közlemény a „Közösségi célú beruházások támogatása” - VP6-19.2.1.-18-6-17 kódszámú helyi felhívás lezárásáról (Feltöltés dátuma: 2019.09.20. 08:00)
Rendeletek, szabályzatok:


239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről


Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz (ÁÚF) - Alkalmazandó 2017. október 24-től - Hatályon kívül! 


Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz (ÁÚF) - Alkalmazandó 2019. október 28-tól - ÉRVÉNYBEN LÉVŐ!


VP Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége útmutató - ÉRVÉNYES 2019.08.29-IG
Fórumok:


Tájékoztató Fórumok 2017

LEADER Tájékoztató Fórumok 2018

LEADER Fórumok - Előadás

Tájékoztató Fórum 2018.12.12.

Tájékoztató Fórum 2018.12.17.

Tájékoztató Fórum 2018.12.19.

Tájékoztató Fórum 2019.09.21.

Tájékoztató Fórum 2019.11.26.

Tájékoztató Fórum 2019.12.03.

Tájékoztató Fórum 2019.12.16.

Tájékoztató Fórum 2020.08.08.

Tájékoztató Fórum 2020.09.15.

Tájékoztató Fórum 2020.09.29.

Tájékoztató Fórum 2020.11.02.

Tájékoztató Fórum 2020.11.05.

Tájékoztató Fórum 2021.10.20

Tájékoztató Fórum 2021.12.01.

Tájékoztató Fórum 2021.12.07.

Tájékoztató Fórum 2021.12.20.

Animációs Fórum 2022.10.14.

LEADER Tájékoztató Fórumok 2022. december

Tájékoztató Fórum 2023.01.25. 

Tájékoztató Fórum 2023.05.30.

Tájékoztató Fórum 2023.12.18.
Módosítás dátuma: 2018.08.08. 19:10; 2018.10.31. 21:35; 2018.11.04. 18:04; 2018.11.22. 10:14; 2018.12.03. 08:44; 2018.12.07. 15:12; 2019.01.02. 08:00; 2019.01.09. 17:50; 2019.03.12. 09:40; 2019.07.23. 08:00; 2019.09.10. 09:25; 2019.09.20. 07:57; 2019.10.18. 11:20; 2019.12.02. 18:39; 2020.02.11. 08:57; 2020.03.24. 15:45; 2020.04.09. 10:41; 2020.07.29. 08:40; 2020.09.03. 09:41; 2020.09.09. 13:04; 2020.09.18. 13:03; 2020.10.22. 09:26; 2020.11.20. 22:28; 2020.12.16. 15:31; 2021.03.14. 15:47; 2021.03.19. 16:06; 2021.04.16. 18:30; 2021.08.12. 07:57; 2021.10.11. 07:53; 2021.11.22. 10:26; 2021.11.26. 08:35; 2021.12.10. 22:03; 2022.01.26. 07:43; 2022.03.16. 09:49; 2022.03.25. 10:19; 2022.05.30. 11:30; 2022.08.16. 10:29; 2022.09.16. 09:01; 2022.10.03. 15:11; 2022.10.17. 11:13; 2022.12.08. 10:05; 2022.12.11. 20:41; 2023.01.13. 12:50; 2023.03.12. 21:42; 2023.03.31. 15:53; 2023.05.15. 17:30; 2023.05.16. 08:37; 2023.12.08. 16:36; 2024.02.06. 10:09
 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés 2014-2020

HFS Tervezés 2014-2020

2007-2013 projektek


2007-2013

Facebook