Magyar Falu Program Pályázati kiírásai történelmi egyházak számára Print E-mail
There are no translations available.

Magyar Falu Program Pályázati kiírásai történelmi egyházak számára

 

A Magyar Falu Program 2021-ben megjelent pályázati kiírásai történelmi egyház pályázók részére.


Egyházi közösségi terek fejlesztése”

A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2021


A pályázati kiírás célja: A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára már meglévő 100%-os egyházi tulajdonú épületek vagy épületrészek felújítására, bővítésére.


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: A felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

• a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;

• a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;

• 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;

• rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.


Igényelhető maximális támogatási összeg: 25.000.000 Ft.


Pályázat benyújtási határidő: 2021. március 31. és 2021. április 30. között.Egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása

A felhívás kódszáma: MFP-EKEB/2021


A pályázati kiírás célja: A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Ennek keretében, jelen felhívás alapján támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

• a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;

• a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;

• 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;

• rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.


Igényelhető maximális támogatási összeg: eszközbeszerzés - esetében legfeljebb 2.000.000 forint, egyházi közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása - esetében, a 2021. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben 3.035.340 forint összeghatárig.


Pályázat benyújtási határidő: 2021. március 31. és 2021. április 30. között.Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése

A felhívás kódszáma: MFP-FFT/2021


A pályázati kiírás célja a felekezeti temetők, temetkezési emlékhelyek, temetőkertek karbantartására, felújítására támogatást biztosítson, és elősegítse a vidéki településkép vonzóbbá tételét, javítsa és fejlessze az épített települési környezetet.


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 01. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések5 esetén azon egyházi közösségek, történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

• a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;

• a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;

• 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek,

• abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anya-egyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, filia támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen van;

• rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.


Igényelhető maximális támogatási összeg: Maximum 30.000.000 forint összeghatárig a kiírás 2.1.1.1. pontjában meghatározott tevékenységekre, vagy maximum 5.000.000 forint összeghatárig a 2.1.1.2. pont meghatározott tevékenységekre.


Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 07. és 2021. május 07. között.


Pályázati kiírások letöltése

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark