Magyar Falu Program Pályázati kiírásai önkormányzatoknak, önkormányzatok társulásainak Print E-mail
There are no translations available.

Magyar Falu Program Pályázati kiírásai önkormányzatoknak, önkormányzatok társulásainak


A Magyar Falu Program 2021-ben megjelent pályázati kiírásai önkormányzatok és önkormányzati társulás pályázók részére.


Közösség szervezéshez kapcsolódó eszköz beszerzés és közösségszervező bértámogatása

A felhívás kódszáma: MFP-KEB/2021


A pályázati kiírás célja: Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező foglalkoztatására.


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása


Igényelhető maximális támogatási összeg: Eszközbeszerzés esetében 2.000.000 Ft az igénybe vehető maximális támogatási összeg. Közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása esetében, a 2021. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összeg igényelhető, 3.035.340 forint összeghatárig. A támogatás maximális összege 1 fő 12 havi teljes munkaidős vagy 2 fő, napi 4-4- órában, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén illetheti meg a Pályázót, amely támogatási összeg - a mindenkori aktuális bérminimum, illetve járulékok esetleges változásától függetlenül - nem módosítható.

Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 16. és 2021. május 16. közöttÖnkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

A felhívás kódszáma: MFP-ÖTIK/2021


A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása; a lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzése; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket.


Pályázati kategóriák:

MFP-ÖTIK/2021/1 Faluházak fejlesztése

MFP-ÖTIK/2021/2 Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

MFP-ÖTIK/2021/3 Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

MFP-ÖTIK/2021/4 Orvosi rendelők fejlesztése, építése

MFP-ÖTIK/2021/5 Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése

MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek fejlesztése


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása


Igényelhető maximális támogatási összeg: 25.000.000 Ft és 150.000.000 Ft között, a kiírás 3.5 pontja szerint.


Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 16. napja és 2021. május 16. napja közöttÖnkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése

A felhívás kódszáma: MFP-ÖTIF/2021


A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő működő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által.


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: önkormányzatok


Igényelhető maximális támogatási összeg: Temetők infrastrukturális fejlesztése esetében 30.000.000 Ft, temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások esetében 5.000.000 Ft.


Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 7. és 2021. május 7. közöttÓvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése

A felhívás kódszáma: MFP-OJKJF/2021


A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken közterületi játszóterek és óvodai játszóudvarok építése, kialakítása, felújítása, eszközök és felszerelések fejlesztése, beszerzése.


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása


Igényelhető maximális támogatási összeg: 5.000.000 Ft


Pályázat benyújtási határidő: 2021. április 07. és 2021. május 07. közöttÚt, híd kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

A felhívás kódszáma: MFP-UHK/2021


A pályázati kiírás célja: Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények építésére, felújítására, valamint a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítására, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklésére.


A kiírásra pályázatot nyújthatnak be: helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása


Igényelhető maximális támogatási összeg: 40.000.000 Ft


Pályázat benyújtási határidő: 2021. március 31. és 2021. április 30. között


Pályázati kiírások letöltése 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark