Megjelent a Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című pályázati kiírás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a Magyar Falu Program "Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése" című pályázati kiírás

A kiírás kódszáma: MFP-ÖTIK/2021

 

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása; a lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzése; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket.

 

A felhívás szerinti pályázati kategóriák:

  • Faluházak fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/1
  • Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/2
  • Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/3
  • Orvosi rendelők fejlesztése, építése MFP-ÖTIK/2021/4
  • Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése MFP-ÖTIK/2021/5
  • Közösségi terek fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/6

 

A jelen kiírás keretében szereplő hat pályázati kategória közül legfeljebb három kategóriában nyújtható be pályázat. Pályázati kategóriánként külön pályázatot szükséges benyújtani. Egy Pályázó legfeljebb három pályázatot nyújthat be, azzal, hogy ugyanazon pályázati kategóriára csak egy pályázat nyújtható be. Több pályázó – ide nem értve az önkormányzati társulásokat – nem nyújthat be együttesen pályázatot.

 

Pályázók (Jogosultak) köre:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
  •  


1. A "Faluházak fejlesztése (polgármesteri hivatalként, közös önkormányzati hivatalként vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények) - MFP-ÖTIK/2021/1" esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Faluházak külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, új épület építése kizárólag abban az indokolt esetben ha a meglévő Faluház épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása, korszerűsítése már nem gazdaságos, környezetrendezés.

 

2. A "Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021/2" esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: A pályázó településen közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás, ingatlanvásárlás, környezetrendezés.

 

3. Az "Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021/3" esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: Háziorvos, házi gyermekorvos, mint közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás: külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás; ingatlanvásárlás, környezetrendezés

 

4. Az "Orvosi rendelők fejlesztése, építése - MFP-ÖTIK/2021/4" esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői szolgáltatók) egészségügyi létesítmény külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, valamint meglévő, de eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása, új egészségügyi intézmény (rendelő) építése, környezetrendezés

 

5. Az "Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése MFP-ÖTIK/2021/5" esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: Meglévő óvodai intézmények épületeinek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, új óvoda épület építése; környezetrendezés

 

6. A "Közösségi terek fejlesztése MFP-ÖTIK/2021/6" esetében a támogatható tevékenységek az alábbiak: Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, új épület építése; környezetrendezés

 

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összegét a pályázati felhívás tartalmazza 30-150 M Ft közötti összegben.

 

A kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2021. április 16. napja és 2021. május 16. napja között van lehetőség.

 

Felhívás letöltés

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark