Megjelent a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikrovállalkozások eszközbeszerzése Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikrovállalkozások eszközbeszerzése

 

A felhívás célja a térségi mikrovállalkozások helyi adottságokra, helyi igényekre épülő fejlesztése, a piaci igényeknek megfelelő új tevékenységek bevezetése, a munkavégzés feltételeinek javítása, ezzel hozzájárulva a vállalkozások piaci helyzetének erősítéséhez, a meglévő munkavállalók megtartásához és új munkavállalók foglalkoztatásához.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése: felhívás és a projekt céljaihoz kapcsolódó, a támogatást igénylő már meglévő tevékenységét és/ vagy új tevékenység bevezetését, fejlesztését segítő új eszközök, gépek beszerzése

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Online megjelenés biztosítása: Új honlap készítése, meglévő weboldal továbbfejlesztése, új aloldal létrehozása
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása az ÁÚF 10. fejezetében foglaltaknak megfelelően

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Immateriális javak beszerzése: A támogatást igénylő már meglévő tevékenységét és/vagy új tevékenység bevezetését, fejlesztését segítő immateriális javak beszerzése (pl.: technológiai háttér fejlesztéséhez hozzájáruló szoftverek beszerzése)
 • Marketing tevékenység: A támogatást igénylő tevékenységét, a fejlesztést bemutató és népszerűsítő marketing eszközök megvalósítása: például céges arculat tervezése, médiakampány, reklámfilmek, reklámspotok elkészítése, hirdetések elhelyezése, kültéri és beltéri reklámhordozók, kiadványok, prospektusok, szórólapok, névjegykártya készítése
 • Projektmenedzsment tevékenység

 

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Korlátolt felelősségű társaság (113), Egyéni vállalkozó (231), Betéti társaság (117), Egyéni cég (228)

 

Melyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

1. A 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;

2. Székhelye, vagy telephelye, vagy fióktelepe a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a Felhívás 3.6.1 pontban felsorolt településen van;

3. A projekt megvalósítási helye a Felhívás 3.6.1. pontban felsorolt településen található;

4. Rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval.

5. Rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, amelyet beszámoló/SZJA bevallás benyújtásával igazol (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).

 

A projekt kizárólag együttműködés keretében valósulhat meg, 1 együttműködő partner jogosultsági kritérium.

 

Egy életvitelszerű tartózkodási helyről kizárólag egy kérelmező nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá egy megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy kedvezményezett lehet jogosult a támogatásra.

 

A támogatást igénylő a jelen támogatási időszak alatt egy alkalommal részesülhet támogatásban a VP6-19.2.1.-18-9-20 "Mikrovállalkozások eszközbeszerzése" című felhívás alapján.

 

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2020.10.02 naptól 2020.11.30 napig van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2020.10.31.

2020.11.30.


A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft.

 

A támogatási intenzitás mértéke 70%.

 

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.
 • Használt eszköz és gép beszerzése;
 • Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gép- és eszközbeszerzés;
 • Építési tevékenység;
 • Az élőállat, tenyészállat, növény beszerzés;
 • Szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység (TEÁOR 55 ágazat);
 • A motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű, erőgép beszerzése;
 • A termőföld, ingatlan vásárlása.

 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel a felhívás 5.5. pontjában, különösen:

 • A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 6. fejezet 6.1 pontjában felsorolt költségek;
 • A projekt keretében működési költségek, bérköltségek, élőállat, tenyészállat, növény, termőföld, ingatlan vásárlása;
 • A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;
 • A projekt keretében általános rezsi költségek;
 • Építéshez kapcsolódó költségek;
 • Üzembe helyezési költségek;
 • Szállítási költségek;
 • Használt eszközök és gépek beszerzése;
 • A 20.000 forint alatti nettó egységárú eszközök, gépek, berendezések, immateriális javak beszerzése.

 

A felhívás és mellékletei az alábbi linkre kattintva elérhető és letölthető:

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark