Megjelent a „VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a „VP2-4.1.3-20 Kertészeti üzemek korszerűsítése” című felhívás


A Felhívás támogatja a kertészeti gazdaságokban az energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését. A felhívás a kertészeti létesítmények esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását.


A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.


Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése

2. célterület: Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése


Önállóan nem támogatható tevékenységek: növényházi művelő eszközök beszerzése, infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével.


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 2 milliárd forint.


A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.


Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 19. naptól 2021. február 19. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2020. október 19. - 2020. november 20.

Második szakasz: 2021. január 18. – 2021. február 19.


A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd Ft.


Felhívás letöltése

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark