Megjelent az „VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent az „VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című felhívás

 

A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is. A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez.


Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére is. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület - Baromfitartó telepek korszerűsítése

2. célterület - Sertéstartó telepek korszerűsítése

3. célterület - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

4. célterület - Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

 

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen

1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

Az önállóan nem támogatható tevékenységek (pl. telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés, eszközbeszerzés, telepirányítási rendszer telepítése, istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése, szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése) felsorolását és támogathatóságának feltételeit a felhívás 3.1.2. fejezete tartalmazza.

 

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. február 1. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.

 

 Felhívás letöltése

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark