Pályázat önkormányzati étkeztetések támogatására Print E-mail
There are no translations available.

Pályázat önkormányzati étkeztetések támogatására

 

A pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására.

 

Pályázók köre: Az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint melegítőkonyha felújítására a költségvetési törvény 2. melléklet III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, ideértve - a gyermek kétkeztetés feladatát társulásban ellátó önkormányzatok esetén - a társulás székhelye szerinti települési önkormányzatot is (a továbbiakban: Pályázó). Új főzőkonyha létrehozására valamennyi települési önkormányzat nyújthat be pályázatot.

 

A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú (ideértve az önkormányzati vagyonkezelésben lévő állami tulajdont is), fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő¬tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

 

Pályázati alcélok:

Önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése

a) új főzőkonyha létrehozásával,

b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésével, fejlesztésével,

c) melegítőkonyha felújításával.

 

Egy pályázat keretében kizárólag egy célra igényelhető támogatás. Pályázat kizárólag költségvetési szerv keretei között működő konyha/étkező fejlesztésére nyújtható be.


Amennyiben a pályázat benyújtásakor az önkormányzat az étkeztetésről vásárolt szolgáltatással gondoskodik, úgy vállalnia kell, hogy a beruházás megvalósítását követően kizárólag saját, költségvetési szerv keretei között működtetett konyhával biztosítja a feladatellátását. Melegítőkonyha (tálaló- és/vagy befejező konyha) felújítása esetén is vállalni szükséges a fent leírt kötelezettséget, azaz a beruházást követően vásárolt szolgáltatással nem lehet ellátni a melegítőkonyhát (tálaló- és/vagy befejező konyhát), ott kizárólag a saját (főző) konyhából hozott ételeket lehet felszolgálni (kivétel a speciális étrend szerinti étkeztetés).

 

Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető.

 

Az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésére, felújítására, akadálymentesítésére, új étkező, étterem kialakítására is igényelhető támogatás.

 

Kizárólag a konyhákhoz közvetlenül kapcsolódó étkezők, éttermek fejlesztése támogatható azzal, hogy egy feladatellátási helyen kell lennie a konyhának és az étkezőnek/étteremnek, tehát egy helyrajzi számon lévő ingatlant kell érintenie a fejlesztésnek.

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében egy feladatellátási helyen (egy helyrajzi számon lévő ingatlanon) megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

 

A támogatás formája: A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

 

A támogatás mértéke: A maximális támogatási igény a felhívás 3.1. a) és b) pont szerinti alcélok esetében pályázónként 100,0 millió forint azzal, hogy az egy bölcsődei, vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetni tervezett gyermekre számított igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot. A 3.1. c) pont szerinti alcél esetében a maximális támogatási igény 10,0 millió forint.

 

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a Pályázó egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől (a továbbiakban: adóerő-képesség) függ. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2019. II. negyedéves költségvetési jelentésben közölt, az adóerő-képesség alapját jelentő helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.

 

Pályázatok benyújtása: A Pályázati Adatlap és mellékleteinek elektronikus úton történő rögzítése, lezárása és elektronikus hitelesítése a belügyminiszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13.

 

A pályázati felhívás a www.kormany.hu Dokumentumok menüpontban a Pénzügyminisztérium forrásra szűrést követően, vagy az alábbi linkre kattintva letölthető:


Pályázati felhívás letöltése