Megjelent a Magyar Falu Program keretében a „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” pályázati kiírás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a Magyar Falu Program keretében a „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” pályázati kiírás

A kiírás kódszáma: MFP-TFB/2020


A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.


A falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.


A pályázati kiírás 2.1.1. pontjában felsorolt tevékenységek közül településenként egy darab gépjármű cseréje vagy beszerzése támogatható.


Önállóan támogatható tevékenységek

Falugondnoki szolgálat

 • Új gépjárművek beszerzése és üzembe helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére.1 E települések esetében a falugondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
 • Új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése meglévő falugondnoki szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel és a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásában a pályázat benyújtásakor végleges bejegyzéssel rendelkeznek.
 • Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése (hat éves kort legkésőbb 2020. december 31.-én meghaladó vagy az amortizációs határérték feletti, a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km futásteljesítménnyel rendelkező gépjármű, melyről az elektronikus pályázati felületen nyilatkozni szükséges), azon falugondnoki szolgáltatást üzemeltető pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség. (Jelen kiírás keretében nem részesülhet támogatásban azon település, amelynek tulajdonában lévő falubusz meghaladta a 160 000 km futásteljesítményt vagy a hat éves életkort, de korábbi támogatás keretében beszerzett járműre vonatkozóan a pályázat benyújtásakor még fenntartási kötelezettsége áll fenn.)


Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

• Projektmenedzsment tevékenysége,

• Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység,

• A gépjármű rendeltetésszerű használatának kapcsán felmerülő tárgyi költségek (téli/nyári gumiszett, hólánc).


Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

• A beszerzett falubuszok és tanyabuszok fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően.

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4 pontja).


Kötelezően megvalósítandó, de nem elszámolható tevékenységek, költségek

• A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megléte előírás a fenntartási időszak alatt, azonban ennek költsége a támogatásból nem elszámolható;

• A beszerzett gépjárműre a fenntartási kötelezettség időszakára Casco biztosítás megkötése kötelező, melynek költsége a támogatásból nem számolható el;

• Gyári technológia szerint előírt kötelező szervizek költsége


Nem támogatható tevékenységek

• A felajánlott gépjármű átadásával kapcsolatos bármely költség;

• Használt gépjármű vásárlása.


A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.


A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

 • A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a beszerzett gépjárműveknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:
 • Kizárólag olyan első üzembe helyezésű, legalább 8 személyes3 új gépjármű beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja, és meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
 • A gépjárműnek alkalmasnak kell lennie mozgásában korlátozott, kerekesszéket használó utasok biztonságos szállítására, ennek megfelelően alkalmasnak kell lennie minimum egy elektromos kerekesszék szállítására, valamint rámpával vagy emelőszerkezettel és 4 plusz 3 pontos rögzítési rendszerrel kell felszerelni.
 • Gyári jótállás szükséges feltételei: minimálisan 4 évig vagy 200 000 km futott távolságig (amelyik előbb teljesül) érvényes teljes körű, a hajtáslánc elemeire is vonatkozó jótállás.
 • A gépjárművek fődarabjai, a motor, a váltó és a hajtáslánc csak a gyártómű által kerülhet beépítésre. Gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.
 • A beszerzendő gépjárműre vonatkozó árajánlatoknak tartalmaznia kell a jármű gyártmányát (márkáját), típusát, felszereltségi szintjét, azt, hogy a jármű új és eddig használatban nem volt, továbbá előírás, hogy az árajánlat érvényessége a pályázat benyújtásától számított legalább 120 napra szóljon. A benyújtott pályázatban megjelölt, beszerezni kívánt jármű gyártmánya (márkája) nem változtatható. A kedvezményezettnek az adásvételi szerződést a Támogatói Okirat hatályba lépésétől legfeljebb 60 napon belül meg kell kötnie. Amennyiben az ajánlati ár tartalmazza a regisztrációs adót, úgy az árajánlaton önálló költségtételként is szükséges feltüntetni az adó mértékét. (A regisztrációs adóhoz nem kapcsolódik ÁFA költség, így a pályázat benyújtásakor a regisztrációs adó költségét önálló soron, nem általános költségként szükséges rögzíteni.)


A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, az elszámolási határidő legkésőbb 2021. december 31.


A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított öt éven át tart a gépjármű vonatkozásában.


Pályázók (jogosultak) köre: Pályázatot nyújthatnak be jelen kiírás 2.1. pontjában feltüntetett támogatható tevékenységekre az ott megjelölt feltételek szerint:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint a 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján, valamint az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján jogosultak falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működtetésére, létrehozására.


Támogatásban nem részesíthetők köre: Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 • gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának életkora legkésőbb 2020. december 31-én nem haladja meg a hat évet, vagy a pályázat benyújtásakor amortizációs határérték alatti (160 000 km alatti) futásteljesítménnyel rendelkezik;
 • gépjármű cseréje esetén a jelenleg meglévő, lecserélni kívánt falubuszának / tanyabuszának futásteljesítménye a pályázat benyújtásakor meghaladja a 160 000 km-t, vagy életkora legkésőbb 2020. december 31-én meghaladja a hat évet, azonban a gépjármű tekintetében korábbi (hazai vagy uniós) támogatás kapcsán még fenntartási kötelezettség áll fenn.


Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. július 16. és 2020. augusztus 15. között van lehetőség.


A pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva letölthető:

Pályázati kiírás letöltése