Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Orvosi szolgálati lakás” című alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Orvosi szolgálati lakás” című alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás

A kiírás kódszáma: MFP-FOL/2020


A pályázati kiírás célja:

Jelen kiírás támogatja az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati társulásoknál orvosi (kizárólag háziorvos, házi gyermekorvos) feladatot ellátó személy részére lakhatás biztosítását.


Önállóan támogatható tevékenységek:

Orvosi szolgálati lakás építése: Azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az orvosi praxis tartósan (a pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább hat hónapja) betöltetlen, és az önkormányzat a pályázat benyújtásának időpontjában már rendelkezik háziorvossal és vagy orvosi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási előszerződéssel, amelyet jelen kiírás kötelezően benyújtandó 5. számú melléklete tartalmaz. A betöltetlen praxisok listája a következő linken érhető el

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html


Támogatható tevékenységek:

  • új szolgálati lakás építése (a kiválasztott vázlatterv alapján); a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések a használatbavételi engedély kiadásához.


Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
  • A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. műszaki ellenőri, tervezői művezetés, projektmenedzsment);
  • Ingatlanvásárlás;
  • Tervadaptáció költsége;
  • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó).


A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb: 2022. június 30.


A fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított 30 éven át tart a beruházás vonatkozásában. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított 30 évig nem terhelhető meg és nem idegeníthető el.


Pályázók (jogosultak) köre:

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

  • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
  • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.


A kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. március 25. napjától folyamatosan van lehetőség.


Felhívás letöltése


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark