Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás Print E-mail
There are no translations available.

Megjelent a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című alprogramhoz kapcsolódó pályázati kiírás

A kiírás kódszáma: MFP-AEE/2020

 

A pályázati kiírás célja:

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése.

 

A projekt keretében támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a kiírás 2. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.

A pályázatot benyújtó településen praktizáló orvos(ok), a pályázó alkalmazásában álló védőnő vagy a településen egészségügyi alapellátás biztosítására szerződött szolgáltató aláírásával ellátott, a pályázatban szereplő, az általa biztosított alapellátáshoz és a fejlesztett szakrendelés(ek)hez kapcsolódó eszközök beszerzését támogató nyilatkozato(ka)t (kiírás 4. számú melléklete) a pályázat benyújtásakor csatolni szükséges az elektronikus pályázati felületre PDF formátumban.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt-előkészítési tevékenység: pályázati dokumentáció összeállítása
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelezően megvalósítandó)
 • Orvosi eszközök beszerzése során jelentkező szállítási és üzembe helyezési költség

 

A kiírás keretében nem támogatható korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már beszerzett, illetve beszerzésre kerülő eszközök elszámolása, és használt eszközök, illetve egyszer használatos eszközök beszerzése.

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. július 31.

 

Pályázók (jogosultak) köre:

 • Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

 • nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel és Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozási szerződéssel,
 • nem rendelkezik az egészségügyi szolgáltató(k) és a pályázó között az egészségügyi ellátásra vonatkozó megállapodással,
 • nem állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésére nyújt be pályázatot,
 • azon pályázók, akik a Magyar Falu Program keretében „Orvosi rendelő” című pályázatra is pályázatot nyújtottak be, és annak keretén belül orvosi eszköz(ök) beszerzésére is igényeltek támogatást, és erre vonatkozóan támogatói döntéssel rendelkeznek.

 

A pályázatok benyújtására 2020. március 25. és 2020. április 24. között van lehetőség.

 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege

 • önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén: 3 millió Ft
 • önállóan vagy társulásként benyújtott pályázat esetén, melynek keretében az adott egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás vagy védőnői ellátás) mellett egyéb szakirányú egészségügyi ellátás végzéséhez (kizárólag belgyógyászat, kardiológia, pszichiátria, rehabilitáció vagy tüdőgyógyászat területén) szükséges eszközök beszerzése is megtörténik: 5 millió Ft
 • praxisközösség megléte, létrehozása esetén: orvosonként 3 millió Ft.

 

Egy pályázaton belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez érintett rendelőnként külön-külön és együttesen is igényelhető támogatás (egy épületen belül), azonban a pályázatban igényelt összeg nem haladhatja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.Pályázati kírás letöltése

 

 

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark