Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

Magyar Falu Program: Polgármesteri hivatal felújítása Nyomtatás E-mail
2019. augusztus 19. hétfő, 22:10

A Magyar Falu Program keretében: „Polgármesteri hivatal felújítása”

A Felhívás kódszáma: MFP-HPH/2019

 

A kiírás lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő állandó lakosságszám alatti település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt.

A polgármesteri hivatalok felújítása többcélú fejlesztés: egyrészt a korszerűsítéssel a hivatal fenntartásához kapcsolódó költségek tartós csökkentése, a helyben dolgozók munkakörülményeinek javítása a cél, és nem utolsó sorban a helyi lakosság számára egy korszerűbb több igényt kielégítő hivatal fog rendelkezésre állni.

 

Önállóan támogatható tevékenységek

• Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, önálló polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal funkciót betöltő épület

 • külső és belső felújítása;
 • átépítése, bővítése;
 • korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése);
 • a polgármesteri hivatalhoz tartozó parkoló kialakítása, felújítása;
 • kizárólag az épület előtti járda építése és/vagy térkövezése;
 • akadálymentesítés.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag a kiírás céljának megfelelő funkciót lát el (többfunkciós épület), de az ellátott funkciók mindegyike kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, úgy a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes épület vonatkozásában – támogathatóak.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület nem kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a nem önkormányzati feladatellátással érintett épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az alátámasztó dokumentumokban is.

A 2.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.

 

E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrás alkalmazása;
 • Melléképület felújítása;
 • Bútorbeszerzés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 

Pályázók (jogosultak) köre:

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
 • Közös önkormányzati hivatalok (GFO 325) esetén: Amennyiben közös önkormányzati hivatal van, a székhely település és a tag település csak egy pályázatot nyújthat be ugyanazon épületre (azaz az épület tulajdonosa – vagy a székhely település, vagy a tag település jogosult a pályázat benyújtására). A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy településen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

 

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. augusztus 29. és 2019. szeptember 12. között van lehetőség. Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. szeptember 12.

 

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

 • Közös önkormányzati hivatal esetében a székhely település tekintetében 50 millió forint.
 • Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn: 50 millió forint.
 • Közös önkormányzati hivatal esetében a tagtelepülés/kirendeltség esetében 30 millió forint.


Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is. Ez azt jelenti, hogy ha pl. az önálló hivatalt fenntartó önkormányzat polgármesteri hivatal korszerűsítésére (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés) pályázik, akkor a maximálisan igényelhető összeg a bútorbeszerzéssel, melléképület felújítással együtt maximum 50 millió forint lehet.


Felhívás letöltése

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark