Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

Magyar Falu Program: Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése Nyomtatás E-mail
2019. augusztus 19. hétfő, 20:39

A Magyar Falu Program keretében: „Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése”

A Felhívás kódszáma: MFP-FVT/2019


A támogatás célja az egyházi közösségek fenntartásában és tulajdonában álló temetők, temetői szolgáltatásainak fejlesztése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségek biztosítása.A felhívás célja, hogy a felekezeti temetők, temetkezési emlékhelyek, temetőkertek karbantartására, felújítására támogatást biztosítson, és elősegítse a vidéki településkép vonzóbbá tételét, javítsa és fejlessze az épített települési környezetet.


A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1.200.000.000 forint.


A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő történelmi egyházak számára működő temetők és temetkezési emlékhelyek fejlesztésének támogatására.


Önállóan támogatható tevékenységek

Egyházi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális támogatása

A támogatás célja a 100%-os egyházi tulajdonban2 lévő temetők, épületek tekintetében:

 • Új ravatalozó építése;
 • Meglévő ravatalozó bővítése pl. filagóriával, illemhellyel;
 • Meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • Temető akadálymentesítése.


 Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • Azon kérelmezők, akik nem rendelkeznek a felhívás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 • A meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

 Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.


Egyházi tulajdonban lévő temetők kiszolgálását segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe például:

 • Temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (pl. vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények);
 • Urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása;
 • Jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (pl. halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő);
 • Hulladéktároló;
 • Temető bekerítése;
 • A temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (pl. kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • Temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl. vízvételi helyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése, felújítása.


Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

- a meglévő épület vagy építmény állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.


Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A 2.1.1. pontban meghatározott tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó (a projekt teljes költségének maximum 7%-áig):

 • előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
 • a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projekt menedzsment);


Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása


A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.


Kérelmezők (jogosultak) köre:

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetén azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő bevett egyházak illetve azok belső egyházi jogi személyei.
 • 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településen működő temetővel rendelkeznek, melyről a 4. számú mellékletben szükséges nyilatkozatot tenni.
 • Abban az esetben 5000 fő feletti településen működő anyaegyházközség is beadhat kérelmet saját körzetében működő szórvány, fília támogatására, ha a projekt megvalósulási helyszíne 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámú településen van.
 • Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.


Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2019. augusztus 12. napjától 2019. szeptember 16. napjáig van lehetőség.


Felhívás letöltése

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark