Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Print E-mail
There are no translations available.

A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”

A kiírás kódszáma: MFP-ÖTU/2019.


A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról. A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése.


A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8 000 000 000 forint.


A projekt keretében támogatható tevékenységek


Önállóan támogatható, tevékenységek

 • Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal1 történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása.
 • Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása;
 • Hídfelújítás, korszerűsítés.


Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése, kivéve híd (lásd 2.1.1. pont);
 • Az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
 • Út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása)1;
 • Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, rézsűk kialakítása);
 • Zöldterület-építési, átalakítási munkák;
 • Jelen kiírás 2.1.1. pontja alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása;
 • Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás;
 • Projektmenedzsment.


Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység: Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása


Az útfelújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat, amelyet a kiírás 4. számú melléklete tartalmaz.


A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.

 

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének az állandó lakosságszáma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.


Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. augusztus 12. és 2019. szeptember 2. között van lehetőség. Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2019. szeptember 2.


A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 30 millió forint.


Felhívás letöltése


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark