Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

Magyar Falu Program Stampa E-mail
Venerdì 08 Febbraio 2019 15:26
There are no translations available.

Magyar Falu Program

Előzetes tájékoztató a lehetséges pályázati alprogramokról


A Magyar Falu Program első pályázatai több ütemben jelennek meg 2019 ősz közepéig. A végleges pályázati felhívások megjelenése napokon belül várható.

Előzetes információk szerint az alábbi témákban lehetséges majd pályázatot benyújtani:


Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram


1. célterület:

• orvosi rendelő felújítására, bővítése; (abban az esetben is támogatható, ha többfunkciós az épület).

• új, többcélú intézmény (háziorvosi, fogorvos, védőnő, gyermek) építésére, vagy felújítására;


2. célterület:

• bútorok beszerzésére;

• az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Szolgálati lakás alprogram


1. célterület:

• 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatása

• új épület építése: ahol az orvosi praxis tartósan betöltetlen (6 hónapja legalább)


2. célterület:

• Az egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó szolgálati lakás alprogram

• új épület építése

• felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

• átalakítás,

• bővítés,

• ingatlankiváltás,

• funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

• Azon a települések, pályázhatnak, amelyek jegyző, pénzügyi munkakörben - foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.


A nemzeti és helyi identitástudat erősítése alprogram


1. célterület:

• Max 15 millió forint határig: meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása


2. célterület:

• Max. 5 millió forint összeghatáráig: a közösségi célú helyiségekben megvalósuló (program, eszköz beszerzés.)

• meglévő kulturális intézmények tereinek felújítása


3. célterület:

• III. 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben: közösségszervező bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével)

• Mindhárom önállóan támogatható célterületre benyújtható támogatási kérelem ugyanazon kérelemben.

• kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatása


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Bölcsőde, óvoda alprogram


1. célterület a „Bölcsőde" vonatkozásában:

• újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék megépítése;

• férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini bölcsődék kapacitás bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése; korszerűsítése, valamint tárgyi eszköz és berendezés fejlesztése;

• jelenleg nem bölcsődei funkciót ellátó épületek bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek céljából történő átalakítása


2. célterület az „Óvoda" vonatkozásában:

• azon helyi önkormányzatok esetében, akik nem rendelkeznek óvodával, támogatás új óvoda építésére;

• korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, átalakítással;

• meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása;

• támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére, a meglévő óvodák felújítására, férőhelybővítés nélkül, a 20/2012. (VNI.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelmények szerinti eszközök és felszerelések beszerzésére.

• Egy támogatási kérelem keretében egy intézmény (bölcsőde vagy óvoda vagy integrált intézmény) fejlesztésére igényelhet támogatást a Pályázó.


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás alprogram

• Önállóan támogatható tevékenységek:

o Útfelújítás és Járdafelújítás anyagtámogatása


• Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület vonatkozásában:

o előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja)

o a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása (pl.: híd)

o az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása

o út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl.: jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása).

• Nem támogatható tevékenységek különösen:

o a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt belterületi utak felújítása

o a projekt céljaihoz nem szükséges, azokhoz nem kapcsolható fejlesztések és beszerzések;

o az elmúlt 5 évben hazai vagy uniós forrásból támogatásban részesült, de még nem lezárt projektek vagy projektelemek.


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Eszközfejlesztés közterület karbantartására alprogram

• Megvalósítandó tevékenység:

o 5000 fő lélekszám alatti önkormányzatok és önkormányzati társulások - számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a - közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.


• Önállóan támogatható tevékenységek:

o Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

o vontatott és függesztett munkagépek,

o erőgépek (például traktor, bobcat),

o erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,

o ágaprító gépek beszerzése

o kisebb gépek, eszközök: például fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, szárzúzó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, gyémánt szemcsés korong, inverter (kisebb gépek minimum összege: 50 000 forint) beszerzése.

• Önállóan nem támogatható tevékenységek:

o előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja) a projekt teljes költségének maximum

o kiegészítő tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése alprogram

• Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése

• falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-én nem haladja meg az 600 főt., a tanyagondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-jén nem haladja meg a 400 főt.

• Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára

• A már meglévő, 6 éves kort meghaladó, és az amortizációs határérték feletti (160.000 km) futásteljesítménnyel rendelkező falubuszok cseréjére, azon pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség


Nem részesülhet támogatásban:

• új falubusz beszerzése, vagy cseréje esetén a pályázatban érintett települési önkormányzat, más hazai vagy uniós forrás keretében (pl: ÚMVP) az elmúlt hat évben jelen pályázat tartalmával megegyező támogatásban részesült.

• falubusz cseréje esetén a jelenleg meglevő lecserélni kívánt falubusz életkora nem haladja meg a 6 évet a pályázat benyújtásának pillanatában, és amortizációs határérték alatti (160.000 km alatt) futásteljesítménnyel rendelkezik

• falubusz cseréje esetén azon települések, ahol meghaladták a futásteljesítményt (160.000 km), és élettartamot (6 év), de a korábbi támogatás (hazai vagy uniós) keretében beszerzett járműre vonatkozóan még fenntartási kötelezettségük áll fenn


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Óvoda udvar alprogram:

• Önállóan támogatható tevékenységek:

o Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, egyéb fejlesztések)

o óvodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése

• Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

o a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése (az óvoda épületének telkén belül, és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb 100 m-en belüli önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető) azzal, hogy a fejlesztésre kerülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnek díjkötelesek;

o udvari akadálymentesítés,

o projekt-előkészítés, tervezés,

o projekt végrehajtási költségek


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Óvodai sport program:

• A pályázat célja:

o önkormányzati tulajdonú óvodák sportpályájának kialakítása az „Irány a pálya program" keretében.

• Megvalósítandó tevékenységek:

o új óvodai sportpálya kialakítása:" Irány a pálya" programban való részvétellel egy 8x16 méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése


Pályázók köre:

• 5000 lakos alatti települések

• helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

• helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


Polgármesteri hivatal felújítása program:

• Megvalósítandó tevékenységek:

o 5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő lakosságszám alatti település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt.

• Önállóan támogatható tevékenységek:

(1 tevékenység kötelezően megvalósítandó)

• kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatal funkciót betöltő épület,

• külső és belső felújítása,

• átépítése, korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, infó- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése)

• kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatalt is működtető, többfunkciós épület,

• külső és belső felújítása,

• átépítése,

• korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése)

• Önállóan nem támogatható tevékenységek:

o megújuló energiaforrás alkalmazása

o akadálymentesítés

o bútorcsere

o előkészítési tevékenység (pl.: tervezés, közbeszerzés díja)

o A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment szakhatósági engedélyezési költségek, hozzájárulások, bejegyzési költségek. tanúsítványok)


Temető fejlesztése program:


• 1. célterület:

Maximum 30 millió forint összeghatárig ravatalozó építésére, bővítésére (filagória, illemhely), külső és belső felújítására,


• 2. célterület:

Max 5 millió forint összeghatárig:

o temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények)

o urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása,

o temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl vízvételi helyek, locsolókút telepítése) építésére, felújítására

o jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő),

o hulladéktároló

o temető bekerítése,

o a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés),


Egyházi támogatás:

• Az üresen álló egyházi tulajdonú épületek - volt parókiák, plébániák, egyházi iskolák - felújítása mellett a programok szervezését, eszközvásárlást és a közösségi életet szervező személyek bérének és járulékának a költségeit is támogatják. Az egyházak pályázhatnak még temetők felújítására is.

• helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával - a helyi identitástudat erősítése.


Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a


Forrás: www.palyazatihirek.eu

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark