Módosult a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás Print E-mail
There are no translations available.

Módosult a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívás


Módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:


1. Az intézményrendszerben bekövetkezett változás miatt kiegészítésre került a felhívás a 4. számú bevezető oldalon és az 1.3. A támogatás háttere című pontban.


2. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című fejezet, II. alfejezetének e) betűjelű pontja: Az akadálymentesítést érintő tervdokumentációk kapcsán a foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó, és/vagy rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő által kiadott nyilatkozat fogadható el.


3. Módosításra került a felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok című fejezet, 3. Tartalmi értékelés szempontok című alfejezetének 2. célterületre vonatkozó táblázat 5. számú pontjához kapcsolódó lábjegyzet:

„A fenntartási időszak első évében a tényleges együttműködést (alapanyag beszerzést) a REL-csoport piacszervezője által kiállított dokumentummal kell igazolni.”


4. Módosult a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című fejezet 2. számú, A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége című pontja:

„Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a Támogatói Okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.”

A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre.


www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark