Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

2019. évi egyházi célú támogatások Nyomtatás E-mail
2018. november 22. csütörtök, 11:27

2019. évi egyházi célú támogatások


Kiírás dátuma: 2018. október 29.


A támogatási igény elektronikus pályázói felületen (EPER) történő véglegesítésének határideje: 2018. november 30. 23:59:59


Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Kategória kódja: EGYH-EOR-19

Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladat-ellátás helyéül szolgáló műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására.  A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.

Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 15 millió forint. Támogató az igényeknél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat.

 

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Kategória kódja: EGYH-KCP-19

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása. Támogathatóak a közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények, táborok, kiállítások, programok, szolgáltatások. Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, felzárkóztató rendezvények, stb.)

Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint. Támogató az igényeknél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat.

 

A felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:

1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 -12. §-a szerinti szervezetek)

2. Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek


Az igénybejelentés benyújtása:

A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (rövidítve EPER-ben). Az internetes felület a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) honlapján (http://www.bgazrt.hu) elérhető EPER belépési ponton keresztül érhető el.


Forrás: http://www.bgazrt.hu/


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark