GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén Print E-mail
There are no translations available.

GINOP-2.1.8-17 - A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén


A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál:

- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy

- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.


A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db.


Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét.


Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300 millió Ft lehet.


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.


A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.


A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

a) Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.


Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.


Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

Gazdálkodási formakód szerint:

  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe


A felhívás keretében azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

i) Egészséges társadalom és jólét;

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;

iii) Tiszta és megújuló energiák;

iv) Fenntartható környezet;

v) Egészséges és helyi élelmiszerek;

vi) Agrár-innováció;

vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;

viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.


Intelligens technológiák:

i) fotonika, lézertechnológia

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

iii) bionika

iv) nem gépipari fémfeldolgozás

v) elektronika és félvezető-technológia

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

ix) építőipar (építőanyag-technológiák)

x) textilipar

xi) fa- és bútoripar

xii) logisztika

xiii) kulturális és kreatív ipar


A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges.


Pályázati felhívás  

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark