MÁK tájékoztatók - VP 2014-2020 PDF Print E-mail
Saturday, 04 November 2017 13:28
There are no translations available.


2014-2020-as Vidékfejlesztési Program

 

Magyar Államkincstár tájékoztatók


Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.huTájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról - 2018.12.05.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (EÜSZ törvény), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára a jogszabály által előírt esetekben az állammal - ideértve a Magyar Államkincstárral (Kincstár) - való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást.

Tájékoztató

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Tájékoztatás kifizetési igénylés elutasítása utáni lehetőségekről – 2018.12.01.

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázati felhívások kapcsán támogatói okirattal rendelkező kedvezményezettek által benyújtott időközi (vagyis nem utolsó/záró) kifizetési igénylések feldolgozása során számos esetben előfordul, hogy a hiánypótlást követően is marad a kifizetési igénylésben olyan hiányosság és/vagy hiba és/vagy ellentmondás, amelynek megoldása, illetve feloldása tekintetében a jogszabály által biztosított korlátozott további egyeztetési lehetőség – amellett, hogy akár jelentősen meghosszabbíthatja a kifizetési igénylés elbírálásának időtartamát, – nem vezet eredményre, ezért elutasításra kell, hogy kerüljön a kifizetési igénylés.

Tájékoztató

Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
Elektronikus iratok címzésének módosulása - 2018.10.10.

A Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben.

A természetes személyeknek, illetve meghatalmazottaknak továbbra is az Ügyfélkapus tárhelyre küldjük az iratokat.


Forrás: www.mvh.allamkincstar.gov.hu
A VP projektek helyszíni vizsgálataihoz kapcsolódó tájékoztató anyagok - 2018.08.23.


Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében igénybe vehető beruházással érintett támogatások felhasználásával kapcsolatos helyszíni vizsgálatokról

Letöltés


Tájékoztató az építési beruházásokhoz kapcsolódó követelmények helyszíni vizsgálatához

Letöltés


Építési beruházáshoz tartozó követelmények az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján

Letöltés
Megjelent a VP beruházási típusú intézkedéseinek általános elszámolási útmutatója - 2018.05.30.

A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye részletes tájékoztatást ad a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében nyújtandó támogatások igénybevételéhez fűződő kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tudnivalókról. Célja a pályázati felhívások alapján megvalósuló projektekhez nyújtandó támogatásigényléshez kapcsolódó szabályok rögzítése, ismertetése, továbbá a legfontosabb gyakorlati tudnivalók összefoglalása.


A közlemény az alábbi linken olvasható:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny
Hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok és kitöltési útmutatók

A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vételhez és változás bejelentéshez kapcsolódó nyomtatványok és kitöltési útmutatók az alábbi linkre kattintva érhetők el:

Nyomtatványok, kitöltési útmutatók


Felhasználói segédlet az állandó meghatalmazás és az elsődleges képviselet elektronikus úton történő létesítéséhez és visszavonásához

Segédlet letöltés
Változik az ÉNGY elérhetősége - 2017.12.20.

A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei számára rendelkezésre bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a kérelmek kitöltésére szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés után érhető el. A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben található az ÉNGY böngésző alkalmazás.

Tájékoztató
Megújult az Ügyfél-tájékoztatási rendszer - 2017.11.29.

A Magyar Államkincstár egyszerűbbé és átláthatóbbá, valamint felhasználóbarátabbá tette a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos ügyek nyomon követésére szolgáló úgynevezett Ügyfél-tájékoztatási rendszerét (ÜTR). Ennek során Az Ügyfél-tájékoztatási rendszer Ügyfél folyószámla felülete az alábbiak szerint módosult: Ügyfeleinket eddig is tájékoztattuk a Döntésben megítélt támogatási összegről, a döntés alapján az Ügyfélnek teljesített összegről valamint az összeg Utalásának dátumáról, ugyanakkor fejlesztéseink eredményeképpen áttekinthetőbbé vált a felület, a Döntésben megítélt támogatási összeg mellett közvetlenül az Ügyfélnek teljesített összeg, illetve az Utalás dátuma tűnik fel, és csak ezt követően szerepelnek a kötelezően visszatartásra kerülő összegek. További fejlesztésként lehetővé tettük, hogy ügyfeleink az Utalás dátuma szerint is sorba rendezhessék a kifizetések listáját. Ezáltal nagyságrendekkel egyszerűbbé válik a bankszámlára érkezett összegek, és az azokhoz tartozó támogatási döntések párba állítása és a támogatások nyomon követése.

Tájékoztató
Tájékoztatás Ügyfél Tájékoztatási Rendszer (ÜTR) használatáról – 2017.10.17.

A Magyar Államkincstár (Kincstár) mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz kötődő elektronikus Ügyfél Tájékoztatási Rendszerének célja, hogy az ügyfelek megtekinthessék a Kincstárnál indított ügyeik részleteit, valamint ellenőrizhessék és módosíthassák nyilvántartásba vett regisztrációs adataikat.  A rendszer használatához – a Kincstár rendszerében elektronikusan indítható más ügyekhez hasonlóan – ügyfélkapus beazonosításra van szükség, és lehetőség van arra is, hogy az ügyfél helyett meghatalmazottja járjon el. Az ügyfélkapus beazonosítást követően a személyre szabott elektronikus felületen megjelenik az ügyfél összes Kincstárnál indított ügye (támogatás-igénylés, kifizetés-igénylés, stb.), melyek közül számos szűrőfeltétel és rendezési lehetőség használatával bármelyik ügy részleteibe be lehet tekinteni. Kérjük, figyelmesen olvassák át az (ÜTR) leírását és használati útmutatóját tartalmazó mellékelt dokumentumot és kísérjék figyelemmel a benyújtott pályázataik ügyintézésének előrehaladását! Az ÜTR a Kincstár honlapján az Alkalmazások menüpontban vagy az alábbi linken érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/alkalmazasok

Tájékoztató
Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program keretében benyújtható VÁLTOZÁS BEJELENTÉSEKKEL kapcsolatban – 2017.10.13.

A projektek megvalósítása során - a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén történő változás bejelentésen túlmenően - a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 86-87. §-ainak szabályai szerint, a támogatói okirat kézhezvételét követően a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a támogatott projektjével kapcsolatos változásokat bejelenteni. Azonban nem mindent kell ÖNÁLLÓ Változásként bejelenteni. Az esetek bizonyos típusait elég a Kifizetési kérelmekben jelezni.  A kedvezményezettek oldalán felmerülő adminisztratív terhek lehetőségek szerinti legnagyobb mértékű csökkentését, valamint a projektek megvalósítása során jellemzően bekövetkező változások rugalmas kezelésének lehetőségét szem előtt tartva a mellékelt tájékoztatóban foglaltakra hívjuk fel a figyelmüket. Kérjük, figyelmesen olvassák át a mellékelt dokumentumot.

Tájékoztató a változások bejelentése kapcsán követendő eljárásról

Tájékoztató
Tájékoztatás a KKV minősítés bejelentéséről – 2017.03.09.


A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (a továbbiakban: Támogatási törvény) (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alapján a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben való részvétel során a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban KKV törvény) hatálya alá tartozó vállalkozás köteles bejelenteni a KKV törvény szerinti minősítését.


A Támogatási törvény alapján a KKV minősítés tekintetében tehát a KKV minősítésről csak annak az ügyfélnek kell bejelentést tennie az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe, aki a KKV törvény hatálya alá tartozik. Amennyiben az ügyfél nem jelent be KKV minősítést a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), azt a Kincstár úgy értelmezi, hogy nem tartozik a KKV törvény hatálya alá, és ellenkező bizonyításig ezt tekinti alapállapotnak.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKV törvény értelmező rendelkezései alapján a „vállalkozás” fogalmába a természetes személyek is beletartozhatnak.

A KKV minősítés bejelentésének módja:

• nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén

o kizárólag papír alapon, természetes személyekre vonatkozóan a G1010, nem természetes személyekre vonatkozóan a G1020 jelű nyomtatványon,

• nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem esetén

o papír alapon természetes személyekre vonatkozóan a G1011, nem természetes személyekre vonatkozóan a G1021 nyomtatványon,

o elektronikus úton, a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési felületén.


A nyomtatványok letölthetők az alábbi helyről: hatályos ügyfél-nyilvántartási nyomtatványok. A benyújtás helyét és módját az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló, hatályos Közlemény szabályozza.

Tájékoztató

Tájékoztatás a helyszíni ellenőrzések és szemlék megállapításairól – 2016.10.06.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – mint kifizető ügynökség – adminisztratív és helyszíni vizsgálatokat végezhet, melyek célja a kérelemben megadott adatok és a jogszabályokban rögzített támogatási feltételek vizsgálata. A helyszíni vizsgálatokról minden esetben jegyzőkönyv készül. Fontos kiemelni, hogy amennyiben a helyszíni vizsgálat nem tár fel hibát, hiányosságot, azaz a folyamat ezen része alapján minden rendben van, úgy az még nem értékelhető a kérelem jóváhagyásaként. Továbbá, amennyiben a helyszíni vizsgálat hibát, hiányosságot tár fel, az nem jelenti automatikusan a kérelem elutasítását, az ügyfél szankcionálását. Ennek oka, hogy a döntések meghozatala során az eljáráshoz, kérelemhez kapcsolódó valamennyi ellenőrzés – ugyanúgy az adminisztratív, mint a helyszíni vizsgálat – eredményét figyelembe kell venni. Az adott kérelemmel kapcsolatos jóváhagyást, elutasítást, szankciót minden esetben a kifizető ügynökség, illetve támogató szerv által kibocsájtott döntés, vagy határozat tartalmazza, nem a helyszíni vizsgálati jegyzőkönyv.

Tájékoztató
A Vidékfejlesztési Pályázatok előzetes helyszíni szemléjéről – 2016.09.27.

A 110/2016.(V.25.) kormányrendelet értelmében a közelmúltban átalakult az operatív programok rendszere, ezen belül a Vidékfejlesztési Pályázatok (VP) értékelési folyamata. Az új rendszerben a pályázatok bírálata szétvált. A beérkező VP pályázatok jogosultságvizsgálata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) hatáskörébe tartozik, míg a tartalmi értékeléseket (elbírálás, pontozás) projektértékelők végzik, a pályázatokról a döntést pedig a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága hozza meg. A helyszíni vizsgálat (előzetes helyszíni szemle) továbbra is az MVH hatásköréhez tartozik és a folyamat jogosultságvizsgálati szakaszának része. Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a jogszabályok szerint, amennyiben a helyszíni vizsgálat nem tár fel hibát, eltérést, vagy hiányosságot, úgy az még nem értékelhető a kérelem jóváhagyásaként! A pályázat elbírálásának lezárása érdemi döntéssel történik, amelyről a támogatást igénylő értesítést kap. E döntések meghozatala során az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi adminisztratív és helyszíni vizsgálat eredményét figyelembe kell venni. A fentiek alapján jól látható, hogy a bírálati folyamat több lépcsőből áll, a végső értékelést, pontozást és döntést a Miniszterelnökség hozza meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a Vidékfejlesztési Program (VP) megnövekedett pályázati mennyisége ellenére ütemterv szerint dolgozza fel, és folyamatosan végzi a pályázatokkal kapcsolatos feladatait.

Tájékoztató


Feltöltés/módosítás dátuma: 2017.11.04. 13:48; 2017.11.30. 19:26; 2017.12.21. 21:49; 2018.06.01. 22:02; 2018.08.29. 08:12; 2018.10.31. 18:48; 2018.12.11. 22:14

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark