Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

NKA pályázati felhívás Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 21. csütörtök, 10:01

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma Nyílt Pályázati Felhívása

 

2. Pályázati cél: Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítása.

 

Ezen altémában pályázni lehet ismeretterjesztő és környezetkultúra:

1. programra/rendezvényre,

2. programsorra - amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó.

 

A Kollégium előnyben részesíti azon pályázatokat, melyek a 80 éve Nobel-díjat kapott Szent-Györgyi Albert emléke jegyében valósulnak meg. Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.  A kollégium előnyben részesíti és elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek.

 

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

 

Altéma kódszáma: 201108/115

Pályázók köre: jogi személyek, egyéni vállalkozók. Nem nyújtható be pályázat olyan rendezvényre, melyet az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 2017 első félévében, a 201108/114 altémában támogatott.

 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. október 1.¬–2018. augusztus 31.

 

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft + 27% áfa összegnél.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: előadói tiszteletdíj, bérleti díj (helyiség, eszköz, stand), csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésére nem), jutalomkönyvek megvásárlásának költsége, reklám- és propagandaköltség - maximum az igényelt támogatási összeg 10%-a (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő), szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését), szállásköltség, szállítási költség, utazási költség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

 

A pályázati felhívás és dokumentumai az alábbi linkre kattintva érhetők el:

NKA pályázati felhívás


 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark