Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

FELHÍVÁS egyházi célú támogatási lehetőségekre Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 21. csütörtök, 09:28

FELHÍVÁS egyházi célú támogatási lehetőségekre

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által közzétett Felhívás célja a 2018. költségvetési év során az egyházi jogi személyek projektjeinek, hitéleti, illetve közösségi célú beruházásainak, épületfelújításainak, valamint közösségi célú programjainak megvalósításához szükséges támogatási igények felmérése.


A kérelmező az alábbi két előirányzat mindegyikére egy-egy darab egyedi igénybejelentést nyújthat be:


1. EGYH-KCP-18 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.  A közösségi terek építésének támogatása a közösségek megerősödését kívánja szolgálni. Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények, táborok, kiállítások, programok, szolgáltatások. Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, amelyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, felzárkóztató projektek stb.). Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek projektjei: hitéleti, kulturális, oktatási, szociális és közösségépítő tevékenységek, továbbá közösségi programokat szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. Az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.


Az igényelhető támogatás minimális összege 200 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

Támogató az igényeknél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat.

 

2. EGYH-EOR-18 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására. Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére.


A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása. Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 15 millió forint.

Támogató az igényeknél alacsonyabb támogatási összeget is megállapíthat.


A támogatás igénybevételére jogosultak köre

A felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:

1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551,552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 -12. §-a szerinti szervezetek)

2. Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek


Az igények elbírálása során előnyt jelent: közvetlen befejezés előtt álló beruházás felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-18 hazai igénylője esetén kötelező).


Az igénybejelentés benyújtása

A támogatási igényt elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (rövidítve EPER-ben). Az internetes felület az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban EMET) honlapján www.emet.gov.hu) elérhető EPER belépési ponton keresztül, vagy a www.eper.hu oldalon az EMET rendszer választásával érhető el. Az internetes felületen történő regisztrációt követően, az előirányzat kódját kiválasztva nyílik lehetőség a támogatási adatlap kitöltésére.  A regisztrációban, illetve az adatlap kitöltésében az EMET munkatársai az alábbi elérhetőségen nyújtanak segítséget: +36/1-795-5300 vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


A regisztrációt követően a rendszer által generált regisztrációs nyilatkozatot egy példányban kinyomtatva, cégszerű aláírással ellátva kérjük eljuttatni az alábbi postacímre:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztály

1387 Budapest, Pf. 1467


Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a regisztrációs nyilatkozat postára adásának határideje:  2017. október 16.


A Felhívás részleteiről az EMET honlapján publikált útmutató nyújt tájékoztatást, amelynek részletes tanulmányozását javasolja az Államtitkárság.


A támogatói döntés

A Támogató - Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkára - döntéséről a nyertes kérelmezőket írásban értesíti. A döntéssel kapcsolatban a további információk a www.emet.gov.hu internetes felületen érhetők el. A kedvezményezettek, a támogatásra a támogatási jogviszony létrejöttével szereznek jogosultságot, a támogatást a támogatási jogviszony létrejöttét követően kapják meg támogatási előleg formájában. Az előirányzat pénzügyi lebonyolítását és a támogatási jogviszony létrehozásával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, az EMET végzi.

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark