Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

Zöld Forrás 2016. évi pályázati felhívása Nyomtatás E-mail
2016. április 11. hétfő, 07:50

A ZÖLD FORRÁS 2016. évi pályázati felhívása a környezet és természetvédelmi civil szervezetek számára

 

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

 

A pályázati támogatás célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

 

A támogatás az alábbi célokra, illetve azok megvalósításának költségeire igényelhető:

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (a továbbiakban: NKP) alábbiakban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;

2. Védett természeti értékek és erőforrások védelme;

3. Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása.

 

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

a) élőhelyvédelem;

b) környezet- és természetvédelmi monitorozás;

c) ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek elkészítése, kiadása;

d) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;

e) környezetvédelmi tanácsadás;

f) környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;

g) kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz, stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;

h) ágazati szakmai rendezvények szervezése;

i) természet- és környezetvédelmi ismeretterjesztés, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

 

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

 

A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!

 

A pályázók köre: Pályázatot, azon környezet- és természetvédelmi civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

a) 2014. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;

b) tevékenységüket Magyarországon végzik;

c) alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek

d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülnek;

e) a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;

f) 2014-ben és 2015-ben környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi tevékenységet folytattak;

g) 2014. évi beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét nyilvánosságra hozták.

 

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének a 20/2/14 szám alatti jogcímcsoport szerinti „Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában”előirányzat keretösszegéből 70.000.000 Ft áll rendelkezésre.

 

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. 500.000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

 

Az FM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget - a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 6.

 

Pályázati lehívás letöltés:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrowse

 

 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark