HFS tervezési dokumentumok PDF Print E-mail
Wednesday, 23 December 2015 13:38
There are no translations available.


HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (HFS) TERVEZÉS 2014 – 2020


HFS tervezés 2014_2020Kedvezményezett neve: Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület

Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése

A projekt tartalma: A 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatása


A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már működő és megalakuló LEADER Helyi Akciócsoportok számára biztosít támogatást. Az intézkedés keretében a LEADER Helyi Akciócsoportok a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát dolgoznak ki. Az Irányító Hatóság által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégiában a LEADER Helyi Akciócsoportok olyan fejlesztési célokat határoznak meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak meg.


A jelen támogatás célja a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, ugyanakkor a végleges és elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia nyomán a támogatási kérelmet benyújtó és véglegesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport jogosulttá válik a 19.2 alintézkedés (Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása) fejlesztési forrásai feletti rendelkezésre, koordinációra, valamint a 19.4 alintézkedés (Működési és animációs költségek) forrásainak igénybe vételére a Helyi Fejlesztési Stratégia tényleges megvalósításának időtartama alatt.


Támogatás összege: 9.000.000 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt időtartama: 2015. november 1. - 2016. május 25.

Projekt azonosítószám: 1753425937


Támogatói okirat letöltés
"CSERHÁTALJA TÉNYEK, ESÉLYEK, TEENDŐK 2014-2020-BAN" HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA


LETÖLTÉS


Jóváhagyásra került a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 25 települését érintő Helyi Fejlesztési Stratégia

 

A Miniszterelnökség Agrár - Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság 2016. július 27-én küldte meg a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról, valamint a LEADER HACS-ként való végleges elismerésről szóló dokumentumot. Ezzel egyidejűleg továbbításra került a stratégia szakmai értékelése, amely szerint a „Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban” HFS minden előírt követelménynek megfelelt. A 2014-2020 tervezési időszakban az Egyesület illetékességi területének 25 települése 413,1 millió forint LEADER fejlesztési forrás felhasználására jogosult.


LEADER HACS elismerés - Letöltés


Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HFS szakmai értékelés - Letöltés
„CSERHÁTALJI TÉNYEK, ESÉLYEK, TEENDŐK 2014-2020-BAN”

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése elfogadta a 2014-2020 tervezési időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának Tervezetét


2016. március 16-án került a közgyűlés által megvitatásra és elfogadásra a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület - LEADER HACS 25 települését érintő Helyi Fejlesztési Stratégia tervezete.


A HFS tervezet az alábbi linkre kattintva letölthető:

Cserhátalji Tények, Esélyek, Teendők 2014-2020-ban – HFS tervezet
HFS tervezéshez kapcsolódó események


Közgyűlési Meghívó

HFS elfogadás

2016. május 25. 15 óra

Meghívó


Elnökségi Ülés Meghívó

HFS egyeztetés

2016. május 25. 14 óra

Meghívó


Rendkívüli Közgyűlés

HFS "Draft" verzió bemutatása, elfogadása

2016. március 16. 15 óra

Meghívó


Rendkívüli Elnökségi Ülés

HFS "Draft" verzió bemutatása, megvitatása

2016. március 16. 14 óra

Meghívó


HFS egyeztetés a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodájában

2016. február 22. - 26.

Meghívó


A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete a nagy érdeklődésre tekintettel 2016. február 29. és március 4. között is várja az érdeklődőket a Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatos egyeztetésre.


Helyi Fejlesztési Stratégia tervezés folyamata, eseményei - letöltés
Legfontosabb információk a HFS tervezéshez kapcsolódóan:


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2015. szeptember 25-én hagyta jóvá a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területét a 2014-2020 közötti programozási időszakra.

HFS tervezési terület előzetes elismerése iránti kérelem jóváhagyása - letöltés


A 2014-2020 tervezési időszakban az Egyesület illetékességi területe a Pásztói járás 25 településére - Alsótold, Bér, Bokor, Buják, Csécse, Cserhátszentiván, Ecseg, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Felsőtold, Garáb, Héhalom, Jobbágyi, Kálló, Kisbágyon, Kozárd, Mátraszőlős, Palotás, Pásztó, Szarvasgede, Szirák, Szurdokpüspöki, Tar, Vanyarc - terjed ki, a 25 településre meghatározott LEADER fejlesztési forrás 413,1 millió Ft.


A Vidékfejlesztési Program LEADER helyi fejlesztésre vonatkozó intézkedésének legfontosabb céljai:

 • a vidéki térségekben a gazdasági aktivitás mikro-szintjének fenntartása (helyi termékek és szolgáltatások),
 • a vidéki térségekben a lakosság humán közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának, illetve azok elérésének előmozdítása,
 • a vidéki térség, mint vállalkozási tér, lakóhely és turisztikai vonzóképességének erősítése,
 • a helyi közösségek tagjai egyéni aktivitásának, felelősségvállalásának és együttműködési készségeinek erősítése a Vidékfejlesztési Program többi intézkedésével, illetve más OP intézkedésekkel összhangban.


Projektötlet gyűjtés:

Az Egyesület Munkaszervezete továbbra is várja a térség lakosságának, önkormányzatainak, vállalkozásainak, civil szervezeteinek, egyházainak 2014 – 2020 tervezési időszakra fejlesztési elképzeléseit. A projektötlet adatlapok benyújtása folyamatos, személyesen a munkaszervezeti irodában, vagy postai úton, vagy e-mailben a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it címre várjuk.


Projektötlet adatlap - letöltés


Beérkezett projektötletek összesítése - letöltés


HFS tervezési dokumentumok:

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési sablon - letöltés

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési útmutató - letöltés

LEADER Helyi Fejlesztési Stratégia TEIR felhasználói kézikönyv - letöltés


A végleges HFS-nek a következő elemeket kell tartalmaznia:

 • a stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározását,
 • a terület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzését, beleértve az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek elemzését,
 • a stratégia és célkitűzései leírását, a stratégia integrált és innovatív jellemzőinek leírását és a célkitűzések hierarchiáját, beleértve a kimenetek vagy eredmények mérhető célértékeit,
 • a stratégia kidolgozásába történő közösségi bevonás folyamatának leírását,
 • cselekvési tervet, amely bemutatja, hogyan történik a célkitűzések alapján az intézkedések meghatározása,
 • a stratégia irányítási és monitoring-intézkedéseinek leírását, amely bemutatja, hogyan képes a helyi akciócsoport végrehajtani a stratégiát, valamint az értékelésre vonatkozó konkrét intézkedések leírását, valamint
 • a stratégia pénzügyi tervét, ideértve az egyes érintett ESB-alapokból tervezett forráselosztást.
 • az eredmények tekintetében mennyiségi és minőségi célértékek egyaránt meghatározhatók, valamint biztosítani kell, hogy a stratégia összhangban álljon valamennyi, a stratégia által érintett ESB-alap releváns programjával.
 • a kiválasztott projektek végrehajtása során az egyszerűsített elszámolási módszerek alkalmazását és az alkalmazandó nagyságrendeket.


Jogszabályok:

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete - letöltés

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete - letöltés


272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről


290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról


105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszerérőlMódosítás dátuma: 2016.01.13. 14:53; 2016.02.18. 08:56; 2016.02.29. 08:10; 2016.03.08. 16:45; 2016.03.21. 15:21; 2016.05.25. 07:10; 2016.05.30. 20:39; 2016.08.01. 12:34; 2016.08.09. 15:50


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014–2020

LEADER KIFIZETÉS IGÉNYLÉS 2014–2020

LEADER PROJEKTEK 2014–2020

HACS Működés 2014-2020

HFS Tervezés 2014-2020

2007-2013 projektek


2007-2013

Facebook