Hungarian (formal)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)

Facebook


MVH  
 
MVH  
 
SZ2020  
 
 
 

There are no translations available.

Módosítás az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás dokumentációjában

Módosítás történt az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációjában, a módosítás jelentősebb pontjai a következők:

 • a pályázati felhívás 3.2. pontja II. Kötelezettségvállalások Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek (4) alpontjában a 2015. december 10. 2015. december 31-re változott;
 • a pályázati felhívás 3.2. pontja V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények részének (20) alpontja pontosításra került;
 • a pályázati felhívás 3.2. pontja V. A tematikus előíráscsoportokra vonatkozó követelmények részének (44) alpontjába a következő került megfogalmazásra: „A szántó tematikus előíráscsoportok vonatkozásában „Az erózióérzékeny területeken dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka termesztése tilos.” előírás csak a 12%-os lejtő fedvénnyel fedett területekre vonatkozik.”;
 • a pályázati felhívás 3.4.1. (3) alpontja pontosításra került;
 • a pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (1) alpontjában a támogatási kérelmek beadási ideje meghosszabbításra került 2015. december 31-ig;
 • a pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (12) alpontja kiegészült „valamint a dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével”;
 • a pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (13) 4. alpontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra;
 • a pályázati felhívás 4.4. pontja 3. A támogatási kérelem bírálása (18) alpontjába a következő került megfogalmazásra: „Amennyiben a támogatást igénylőnek 2015. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésbe bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.”;
 • a pályázati felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 1. pontja kiegészült „valamint a dió, szelídgesztenye, szőlő kivételével”;
 • a pályázati felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 4. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra;
 • az 1. számú melléklet Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés tematikus előíráscsoportjainak előírástáblázatában pontosításra kerültek a vetésszerkezeti előírások;
 • az 2. számú melléklet a földterületek beazonosításának útmutatójában a 2. Területek elkülönítése rész pontosításra került;
 • a 18.a. számú melléklet szankciós táblázat Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. pontja következőképpen került megfogalmazásra: „Amennyiben a gazdálkodó állatot tart és a gazdaság nem rendelkezik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szerinti trágyatárolóval, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül.”;
 • a 18.b. számú mellékletben pontosításra kerültek az előírások szankciói;
 • a 19. számú melléklet fogalomjegyzékében a talajtani szakértő, a talajvédelmi szakirányító és a zöldugar fogalma került pontosításra;
 • a 20. számú melléklet jogszabályok gyűjteményébe új jogszabály került felvezetésre;
 • az ÁSZF 22. oldalon található 7.4.g. pontjában „az ültetvény tőke vagy fahiánya meghaladja a 15%-ot” került javításra;
 • az ÁSZF következő pontjaiban történt módosítás
 • 1.4.6. f., t., ll.
 • 4.12. b.
 • 7.3.a
 • 1. melléklet
 • 11. melléklet
 • 12. melléklet: 85.,86.,112. pont


Forrás: http://www.palyazat.gov.hu/node/56905


 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Helyi Termékek

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark