Fiatalok a családok évében! Felhívás PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 March 2018 15:10
There are no translations available.

Fiatalok a családok évében!

Pályázat kódja: IFJ-GY-18-A


A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogramból az idei évben azon szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek ifjúsági korosztályok bevonásával és aktív részvételével Magyarország közigazgatási határain belül és/vagy kívül valósítanak meg programsorozatokat, rendezvényeket, amely rendezvények, programsorozatok a családok értékét, fontosságát és az egyén személyiségfejlődésében betöltött szerepét erősítik meg, dolgozzák fel.


A pályázat keretében nincs lehetőség képzési programok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.).


A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 80.000.000 Ft.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.


Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

1. Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,

- egyházak, egyházi szervezetek (Bevett egyház, Vallási tevékenységet végző szervezet, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, Egyházi szervezet).


2. Határon túli közösségek vagy szervezetek esetén

- önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az ifjúsággal (15-29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy szervezetek [civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), egyházak, egyházi szervezetek]. Azon határon túli magyar ifjúsági szervezetek esetében, amelyek az egyéb jogszabályi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, kiíró az Ávr. 84. § (1); d) pontja szerint az inkasszó bejegyzési kötelezettségtől eltekint. Egyéb esetekben (informális csoport) a pályázónak rendelkeznie kell Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel.


Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy

- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy

- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy

- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.


A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben. Az internetes pályázatok beadási határideje: 2018. április 9. 23:59 perc.


Pályázati dokumentáció letöltés
 

LEADER FELHÍVÁSOK 2014-2020

HACS Működés és animáció

NEA

HFS Tervezés 2014-2020

Megvalósult EMVA Projektek


2007-2013

Local Products

Nógrád Geopark

Nógrád Geopark